Επιλογή Σελίδας
Τέλος Καλοκαιριού ή αρχές Φθινοπώρου αναμένεται ξεκινήσουν οι εργασίες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για την επέκταση του 6ου προβλήτα, που θα επιτρέψει τον τριπλασιασμό της δυναμικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ).

Οπως αναφέρει η “Ημερησία” η αδυναμία της πρώτης προσωρινής αναδόχου, της κατασκευαστικής “Μοχλός”, να καταθέσει την απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης άνω των 50 εκατ. έχει ήδη ξεπεραστεί με την πρόσκληση του δεύτερου προσωρινού μειοδότη “Ακτωρ ΑΤΕ”. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την περίοδο αυτή η διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε., ως αναθέτουσα αρχή, ζήτησε και έλαβε από την “Άκτωρ ΑΤΕ”, με την οποία συνομιλεί πλέον, επικαιροποιημένα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι εξακολουθεί να ισχύει τόσο η οικονομική προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία στο διεθνή διαγωνισμό όσο και η εγγυητική της. “Μένει να συλλεγούν ακόμη μερικά στοιχεία, ώστε το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. να συνεδριάσει για να επανεξετάσει την προσφορά του δεύτερου προσωρινού μειοδότη. Κάτι που θα γίνει μέσα στο Μάιο”, τονίζεται σχετικά από πηγές της εισηγμένης, οι οποίες διευκρινίζουν ότι “τυπικά δεν υπάρχει κανένα κώλυμα. Λόγω των εκλογών, ωστόσο, αλλά και της γενικής συνέλευσης της εταιρίας στο τέλος Μάη, η απόφαση της διοίκησης ίσως δεν ληφθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση”.

error: Content is protected !!