Επιλογή Σελίδας
Αποκαλυπτικά είναι τα επίσημα στοιχεία, που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, που καταδεικνύουν την δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος των μηχανικών.

Συγκεκριμένα, από τους 97.697 ασφαλισμένους στον κλάδο υγείας του τομέα μηχανικών του ΕΤΑΑ, που είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, που αμείβονται με ΔΠΥ (μαύρη εργασία) ή άνεργοι, χωρίς αντικείμενο απασχόλησης, οι 25.117 δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ 7.897 έχουν προβεί σε ρύθμιση οφειλών.

Ο κ. Σπίρτζης παρουσιάζοντας τα στοιχεία, που δείχνουν την κατάσταση του κλάδου, τόνισε ότι “τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν είναι νούμερα. Είναι οι ζωές και η απόγνωση του καθένα από τους 25.117 Συναδέλφους μας που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, τις αγωνίες του καθέτα από τους 7.897 που έχουν προβεί σε ρύθμιση και πασχίζουν να ξεπληρώσουν του καθένα από τους χιλιάδες νέους Συναδέλφους που δεν μπορούν να βρουν εργασία και δεν εγγράφονται ή ξενιτεύονται”.

Είναι ενδεικτικό ότι το Α’ εξάμηνο του 2012 εξοφλήθηκαν 43.104 ειδοποιητήρια από τα 69.361 που εκδόθηκαν, ενώ το Β’ εξάμηνο του 2011 εξοφλήθηκαν 46.166 ειδοποιητήρια από τα 68.489 που εκδόθηκαν. Δηλαδή, 3.000 περισσότεροι Διπλωματούχοι Μηχανικοί δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές μόνο το τελευταίο εξάμηνο.

error: Content is protected !!