Επιλογή Σελίδας
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας η λύση στην κρίση

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας η λύση στην κρίση

Η ανάγκη δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους νέους και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αποτυπώνονται στη μελέτη της Endeavor Greece με τίτλο: “Δημιουργώντας Θέσεις Εργασίας για τους...
error: Content is protected !!