Επιλογή Σελίδας

Επιχειρηματικές και Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα Σήμερα

Η μελέτη με τίτλο Επιχειρηματικές και Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα Σήμερα εκπονήθηκε με την αφορμή της συμπλήρωσης ενός χρόνου λειτουργίας της Endeavor Greece. Η μελέτη παρουσιάζει δεδομένα για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και προσδιορίζει το βαθμό αλλαγής...
error: Content is protected !!