Επιλογή Σελίδας
Απελευθερώνεται ο ανταγωνισμός στα δημόσια έργα

Απελευθερώνεται ο ανταγωνισμός στα δημόσια έργα

Στη διεκδίκηση δημοσίων έργων χωρίς τάξεις, ανώτατα και κατώτατα όρια Στην πλήρη αναμόρφωση του συστήματος ανάθεσης δημοσίων έργων καταλήγει τελικά το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) ανταποκρινόμενο στην προειδοποίηση που απηύθυνε πριν από λίγους...
error: Content is protected !!