Επιλογή Σελίδας

Προκηρύχθηκε ο ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών με τίτλο “Sixtynine_Seventy” ο οποίος αφορά την ανάπλαση των εσωτερικών δρόμων, αλλά και των περιμετρικών όψεων των υπ’ αρ. 69 και 70 ενεργών οικοδομικών τετραγώνων της πόλης του Salt Lake στην Αμερική.

O διαγωνισμός δίνει έμφαση στην πολεοδομική ανασυγκρότηση των οικοδομικών τετραγώνων λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής μελέτης.

Χρονοδιάγραμμα:

    23/03/2013 Λήξη εγγραφών
    06/04/2013 Λήξη προθεσμίας υποβολής ερωτήσεων
    20/04/2013 Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων
    30/04/2013 Επιλογή νικητών
    10/05/2013 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Βραβεία:

Το βραβείο του διαγωνισμού είναι χρηματικό και ανέρχεται σε 120,000 δολάρια.

Καινοτομία στο διαγωνισμό αυτό αποτελεί το γεγονός ότι η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τους δεκαπέντε (15) επικρατέστερους οι προτάσεις των οποίων θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://www.sixtynineseventy.com και τον τελικό νικητή θα κληθεί να επιλέξει το κοινό, μέσω ψηφοφορίας.

Επίσης οι καλύτερες συμμετοχές (τον αριθμό των οποίων ακόμη δεν γνωρίζουμε) θα εκτεθούν στο Μουσείο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Τεχνών “Leonardo”.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείται να αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού, στην οποία παρέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (φωτογραφική αποτύπωση της περιοχής μελέτης, πληροφορίες σχετικά με την ιστορία των κτιρίων, την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, υπόβαθρα χαρτών, αίτηση συμμετοχής, ερωτήσεις, κ.λπ). 

error: Content is protected !!