Επιλογή Σελίδας

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της εφαρμογής μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2 στις ανακαινίσεις κατοικιών, σε όλη την Ευρώπη. Το έργο REQUEST επικεντρώνεται στα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών, σε σχέση με την ποιότητα των συστάσεων των ΠΕΑ και την αξιοπιστία των τεχνιτών / επαγγελματιών.


Στόχος του Έργου

Στόχος του έργου είναι να παράσχει, σε εθνικούς και τοπικούς οργανισμούς σε όλη την ΕΕ, ένα σύνολο από δοκιμασμένα εργαλεία και πρακτικές, που θα απευθύνονται σε:

  • Ιδιοκτήτες κατοικιών: ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που οδηγεί από τις συστάσεις του ΠΕΑ σε εφαρμογές που επιτυγχάνουν χαμηλές εκπομπές CO2.
  • Επαγγελματίες στο τομέα των ανακαινίσεων: μια ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού με αμοιβαία αναγνώριση των ρόλων των διαφόρων επαγγελματιών και εμπλεκόμενων ειδικοτήτων και στην οποία η ποιότητα, και ο επαγγελματισμός αλλά και η εμπιστοσύνη εκ μέρους των ιδιοκτητών για το αποτέλεσμα, είναι ύψιστης σημασίας.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) παρέχει πληροφορίες και συστάσεις για ενεργειακές βελτιώσεις. Για να μπορέσει αυτή η πληροφορία να μετατραπεί σε σωστή εφαρμογή, πρέπει να παρέχονται στον ενδιαφερόμενο ποιοτικές συστάσεις του ΠΕΑ καθώς και πρόσβαση σε αξιόπιστους τεχνίτες / επαγγελματίες. Το REQUEST προσπαθεί να το επιτύχει αυτό:

  • Δίνοντας την δυνατότητα σε διαφορετικές ειδικότητες και επαγγέλματα να συνεργαστούν και να πραγματοποιήσουν ανακαινίσεις με στόχο τις χαμηλές εκπομπές CO2.
  • Παρακινώντας τους ιδιοκτήτες να επενδύσουν σε ανακαινίσεις είτε ανταποκρινόμενοι στις συστάσεις του ΠΕΑ είτε για άλλους λόγους.

Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, στα πλαίσια της Building Green 2012, διοργανώνεται Ημερίδα από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

error: Content is protected !!