Επιλογή Σελίδας
Ο ΝΟΚ παρέχει ευεργετήματα στο κτίριο με φέρουσα τοιχοποιϊα από φυσικά ανακυκλώσιμα υλικά όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη, προσφέροντας ως αντάλλαγμα δωρεάν συντελεστή δόμησης. Ο στόχος είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος, το οποίο αναβαθμίζεται με τα πέτρινα κτίρια και τη φύτευση των ακαλύπτων χώρων.

Στο άρθρο 11 του ΝΟΚ και στην παράγραφο 6κβ αναφέρεται ότι δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης “η επιφάνεια που καταλαμβάνει η εξωτερική φέρουσα τοιχοποιϊα ή ο περιμετρικός φέρων οργανισμός και οι τοίχοι πλήρωσής του από φυσικά ανακυκλώσιμα πρωτογενή υλικά, όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη, κ.λ.π.”.

Επομένως κατά τη μελέτη ενός διωρόφου κτιρίου όπου το σύνολο ή τμήμα αυτού έχει φέροντα οργανισμό από πέτρα, στατικά διαχειρίσιμο με τους ευρωκώδικες που βρίσκονται κανονικά σε ισχύ, ο ΝΟΚ μας εξασφαλίζει ότι το εύρος των φερόντων τοίχων δεν θα προσμετρηθεί στον συντελεστή δόμησης. 

Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους αριθμητική σε ένα περίγραμμα 6×10 με επιφάνεια Ε=60μ2 και με πάχος πέτρας 0.50μ προσμετράται μόνο το εσωτερικό του, δηλαδή το 5×9, επιφάνεια Ε=45μ2 και “χαρίζονται” οι τοίχοι επιφανείας Ε=15μ2.

Επίσης η επιφάνεια δεν προσμετράται στην κάλυψη, αλλά ούτε στον υπολογισμό του συντελεστή όγκου του άρθρου 13 του ΝΟΚ.
 
Η επιλογή της ορθά μελετημένης φέρουσας άοπλης τοιχοποιϊας από πέτρα σε συνδυασμό με ένα προσεγμένο περιβάλλοντα χώρο ικανοποιεί το πνεύμα του νομοθέτη. Στην περίπτωσή μας με το πιο πάνω ευεργέτημα το αποτέλεσμα στο πέρασμα του χρόνου είναι η κατασκευή όμορφων διώροφων κτιρίων, μονοκατοικιών, εξοχικών, κυρίως εκτός του κέντρου, που θα αναβαθμίσουν το περιβάλλον με φόρμες που έχουν άμεση σχέση με την ιστορία της αρχιτεκτονικής μας και έχουν και εφαρμογή και σε μοντέρνα κτίρια αλλά και σε “βιοκλιματικού τύπου” εφαρμογές. 

e-adeia.gr

error: Content is protected !!