Επιλογή Σελίδας

Η διοίκηση της Microsoft ανακοίνωσε ένα σύνολο πρωτοβουλιών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εξήγγειλε μεταξύ άλλων δραστηριότητες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Έτσι, η Microsoft θα αναζητήσει φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας για τα data centers της, ενώ θα αντικαταστήσει τα αεροπορικά ταξίδια των στελεχών της με μετακινήσεις που δεν έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον – όπου είναι εφικτό αυτό, βέβαια. Παράλληλα, η Microsoft θεσπίζει ένα εσωτερικό “τέλος άνθρακα” ως αντισταθμιστικό μέτρο για τις εκπομπές διοξειδίου. Επιπλέον, η εταιρεία πρόκειται να κάνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Greenpeace χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες της Microsoft χαρακτηρίζοντάς τες ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, υπενθύμισε όμως ότι η εταιρεία βασίζεται ακόμα σε μεγάλο βαθμό στην καύση του άνθρακα για τα data centers της. Η Greenpeace ανέφερε, επίσης, ως παράδειγμα τη Google και το Facebook, δύο εταιρείες που έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις στο θέμα της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

error: Content is protected !!