Επιλογή Σελίδας

Θέσεις εργασίας

Πολιτικός Μηχανικός - Δομοστατικός

Ζητείται πολιτικός μηχανικός ΑΕΙ, Δομοστατικός, για το γραφείο μας στην Αθήνα.

Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD, MS Word, MS Excel. Απαραίτητη γνώση ΚΑΝΕΠΕ. Γνώση λογισμικού FESPA ή NEXT θα εκτιμηθεί.

Αντικείμενο εργασιών: στατικές μελέτες ενισχύσεων, προμετρήσεις κοστολόγηση, προσφορές, επιμετρήσεις, έρευνα αγοράς,  επίβλεψη, έλεγχος & παρακολούθηση συνεργείου ενισχύσεων κτιρίων.

Κωδικός θέσης: 167-21-10-01

Πολιτικός Μηχανικός - Επιβλέπων εργοταξίου

Ζητείται πολιτικός μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για εργοτάξιο εντός Αττικής.

Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD, MS Word, MS Excel. Προηγούμενη εμπειρία σε διαχείριση ή επίβλεψη κατασκευών θα εκτιμηθεί.

Αντικείμενο εργασιών: προμετρήσεις κοστολόγηση, προσφορές, επιμετρήσεις, έρευνα αγοράς,  επίβλεψη, έλεγχος & παρακολούθηση συνεργείων υπεργολάβων.

Κωδικός θέσης: 167-21-12-01

Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πρώτο Ένσημο

Η εταιρεία μας υποδέχεται νέους αρχιτέκτονες ηλικίας έως 29 ετών, χωρίς προγούμενη εργασιακή εμπειρία, στα πλάισια του προγράμματος “πρώτο ένσημο”.

Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD, MS Word, MS Excel.

Αντικείμενο εργασιών: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, προμετρήσεις, κοστολόγηση, προσφορές, επιμετρήσεις, έρευνα αγοράς,  επίβλεψη, έλεγχος & παρακολούθηση συνεργείων υπεργολάβων.

Κωδικός θέσης: 081-22-01-01

Πολιτικός Μηχανικός - Πρώτο Ένσημο

Η εταιρεία μας υποδέχεται νέους πολιτικούς μηχανικούς ηλικίας έως 29 ετών, χωρίς προγούμενη εργασιακή εμπειρία, στα πλάισια του προγράμματος “πρώτο ένσημο”.

Απαραίτητη η άριστη γνώση AutoCAD, MS Word, MS Excel. Γνώση λογισμικών δομοστατικής ανάλυσης θα εκτιμηθεί.

Αντικείμενο εργασιών: Δομοστατικά, προμετρήσεις, κοστολόγηση, προσφορές, επιμετρήσεις, έρευνα αγοράς,  επίβλεψη, έλεγχος & παρακολούθηση συνεργείων υπεργολάβων.

Κωδικός θέσης: 081-22-01-02

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εγγραφή στο newsletter

5 + 8 =

error: Content is protected !!