Επιλογή Σελίδας

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων προς το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Κρήτης, το οποίο ιδρύθηκε από την κοινοπραξία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, για την επιλογή έργων αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας JESSICA, ανακοίνωσε σήμερα το ΤΤ.

Με την πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προς αξιολόγηση τις προτάσεις τους για τη χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Τα έργα στα οποία θα διοχετευθούν οι πόροι που θα διαχειριστεί το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης, θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και ιδιώτες επενδυτές και αφορούν μεταξύ άλλων αστικές υποδομές, χώρους ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για τουρισμό ή άλλες αειφόρους χρήσεις και επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων περιοχών.

error: Content is protected !!