Επιλογή Σελίδας

Διερευνητικές επαφές με τους διαχειριστές του προγράμματος της EIB, Jessica στην Αθήνα για τη χρηματοδότηση της πρότασης αναβάθμισης της περιοχής του Μεταξουργείου, είχαν πρόσφατα στελέχη της επενδυτικής εταιρείας που έχει τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Γίνεται μάλιστα προσπάθεια να στηριχθεί από διεθνή οργανισμό που έχει συμβουλευτικό ρόλο στην ΕΤΕπ στο εξωτερικό.

error: Content is protected !!