Επιλογή Σελίδας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του “Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση” του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης του Ε.Π. για τη δράση ICT4GROWTH.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 09.30 π.μ. στο Electra Palace Hotel (Ν. Νικοδήμου 18-20, Πλάκα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, με την υποβολή τουΈντυπου Δήλωσης Συμμετοχής στην ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση infodesk@madc.gr ή στο φαξ 210-37.22.499, έως και την 10η Ιανουαρίου 2013, στις 12.00 μ.μ.

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Η εκδήλωση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

error: Content is protected !!