Επιλογή Σελίδας

«Σάρκα και οστά» παίρνει η κοινή εταιρεία μάρκετινγκ του ελληνικού τουρισμού, με την ψήφιση του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Εργων και άλλες διατάξεις», του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Η ανώνυμη εταιρεία θα έχει την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», με διακριτικό τίτλο «MARKETING GREECE Α.Ε.». Μοναδικοί μέτοχοι θα είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε ένα εκατ. ευρώ, με αναλογία 70% ιδιωτικός τομέας (ΣΕΤΕ) και 30% δημόσιο. 

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προβολής και διαφήμισης του ελληνικού τουρισμού διεθνώς, αλλά και στο εσωτερικό. Επίσης, η μελέτη και έρευνα της διεθνούς και εγχώριας τουριστικής αγοράς, η σύνταξη προτάσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος ταυτοποίησης (branding system) για τον ελληνικό τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κατά κατηγορία επίπεδο, καθώς και δραστηριότητες συναφείς με την υποστήριξη του τουρισμού. Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει με τη δημοσίευση του νόμου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2060. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα είναι εννεαμελές (τρία μέλη από το Δημόσιο και έξι από τον ΣΕΤΕ), εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η θητεία του είναι πενταετής. Το δημόσιο ορίζει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος ορίζεται από τον ΣΕΤΕ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ κ. Α. Ανδρεάδη, μέσω της εταιρείας θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας σε όλες τις βασικές αγορές, με πέντε γραφεία τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της σε Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, ΗΠΑ και Ρωσία, ενώ θα ακολουθήσουν άλλα πέντε στη συνέχεια. Η κάθε χώρα θα έχει το αντίστοιχο γραφείο επικοινωνίας και μάρκετινγκ, το οποίο θα συντονίζεται από την Ελλάδα και θα τροφοδοτεί με νέα του ελληνικού τουρισμού τους τοπικούς δημοσιογράφους, υλοποιώντας τοπικά προγράμματα μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Αναμένεται ότι σε διάστημα τριών ετών μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο χιλίων έως τριών χιλιάδων δημοσιογράφων, ενώ εκτιμάται ότι η αντίστοιχη διαφημιστική αξία που θα δημιουργηθεί από την έμμεση δημοσιότητα μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα με δύο χρόνια.

Τρεις προτεραιότητες στον τουρισμό

Παράλληλα σε συνάντηση με δημοσιογράφους ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ επισήμανε τρία κορυφαία ζητήματα για τον ελληνικό τουρισμό: τη βίζα Σένγκεν, το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό, και το φορολογικό πλαίσιο, με αιχμή τον ΦΠΑ. Εστιάζοντας στη συνθήκη Σένγκεν, ο κ. Ανδρεάδης τόνισε την ανάγκη για επιτάχυνση της χορήγησης βίζας από όλα τα προξενεία της χώρας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η κίνηση από νέες αγορές. Υπολογίζεται ότι η άμεση χορήγηση βίζας μπορεί σε βάθος τριετίας να αυξήσει τα έσοδα του κράτους και το σύνολο των αφίξεων κατά τρία έως πέντε εκατ. ετησίως, ενώ εκτιμάται ότι για κάθε 30 χορηγήσεις βίζας δημιουργούνται δύο νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο του τουρισμού. Σε ό,τι αφορά το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό που παρουσιάστηκε, τόνισε τον πρόχειρο και όχι συγκεκριμένο χαρακτήρα του, καταργώντας στην ουσία αναπτυξιακές διατάξεις άλλων πρόσφατων νόμων. Τέλος, για τον ΦΠΑ στον τουρισμό έχει προταθεί η μείωσή του στο συνολικό τουριστικό πακέτο στο 6,5% και παράλληλα, η επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ της εστίασης στο 13%, καθώς σύμφωνα με τις μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος μία μείωση της τάξης του 2-3% μπορεί να αυξήσει το σύνολο των αφίξεων κατά 6% έως 9%.

Εξυγίανση τραπεζών

Στο μεταξύ, αναφερόμενος στις προοπτικές του τουρισμού και την ανάγκη παροχής ρευστότητας από τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, ο κ. Ανδρεάδης δήλωσε ότι: «Ο ΣΕΤΕ θεωρεί ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πρέπει να εξυγιανθεί το ταχύτερο και οι ελληνικές τράπεζες, διατηρώντας τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα, να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η ανάγκη της επανακεφαλαιοποίησής τους δεν οφείλεται σε δικά τους λάθη, αλλά στη χρεοκοπία του υπερμεγέθους και αντιπαραγωγικού κράτους της μεταπολίτευσης. Ο τουρισμός είναι σε θέση να συμβάλλει άμεσα στην πολυπόθητη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση οι ελληνικές τράπεζες με τη σειρά τους να στηρίξουν με την παροχή ρευστότητας σε λογικό κόστος τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στην δύσκολη αυτή μεταβατική περίοδο παραμένουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους με θετικές προοπτικές».

error: Content is protected !!