Επιλογή Σελίδας

Έκπτωση φόρου ως και 3.000 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν στους πολίτες οι δαπάνες για ενεργειακές παρεμβάσεις, σύμφωνα με το αναλυτικό εγχειρίδιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. 

Ειδικότερα, με τον όρο ενεργειακές παρεμβάσεις νοείται η εγκατάσταση φυσικού αερίου, φωτοβολταϊκών, τηλεθέρμανσης και γενικώς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζονται δαπάνες για ενεργειακές παρεμβάσεις όπως: αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού, χρήση καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση συστήματος τηλεθέρμανσης, νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης στα σπίτια, ηλιακοί θερμοσίφωνες ή εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας, φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, καθώς και συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης-θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών. 

Εκτός αυτού αναγνωρίζονται δαπάνες θερμομόνωσης κτηρίων που ήδη υπάρχουν και για τα οποία δεν προβλεπόταν η τοποθέτηση θερμομονωτικών υλικών, δαπάνες για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρμόδιο επιθεωρητή κλπ. 

Σημειώνεται ότι στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται και το ποσό που καταβάλλεται για τέλη σύνδεσης στην εταιρεία παροχής αερίου, ωστόσο δεν αναγνωρίζεται το ποσό που καταβάλλεται ως εγγύηση. Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής αφαιρείται από το φόρο και το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δε μπορεί να ξεπεράσει τις 3.000 ευρώ.

error: Content is protected !!