Επιλογή Σελίδας

Παρεχόμενες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ

Μελέτες τεχνικών έργων για τα νέα ΕΣΠΑ

Η ομάδα μηχανικών του e-adeia.gr μπορεί να σας βοηθήσει στην μελέτη κτιριακών έργων, ανακαίνιση χώρων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, στη σύνταξη προϋπολογισμών, προκοστολόγηση έργου, διαχείριση της κατασκευής και αποπεράτωσης των απαιτουμένων εργασιών προκειμένου η επιχέιρησή σας να ενταχθεί στις δράσεις του ΕΣΠΑ που έχουν προκηρυχθεί και να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο.

Αδειοδοτήσεις, πιστοποιητικά, εγκρίσεις

Σε συνδυασμό με τις λοιπές απαιτούμενες μελέτες αναλαμβάνουμε και τη διαδικασία πιστοποιήσεων, εγκρίσεων ή αδειοδοτήσεων, προκειμένου να μπορεί η επιχείρησή σας να λειτουργεί απρόσκοπτα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικά για τουριστικές επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης για την κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών.

Ανακαίνιση χώρων ξενοδοχειακών μονάδων

Διαμόρφωση λειτουργικών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ξενοδοχειακών μονάδων για πλήρη εκμετάλλευση και αποδοτικότητα της χρήσης. Ενσωμάτωση έξυπνων τεχνολογιών, υιοθέτηση λύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, διαμόρφωση προσβάσεων ΑμεΑ, νομιμοποίηση / ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, μελέτες ενισχύσεων βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ. Παρουσίαση μελέτης σε τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά μοντέλα.

Διαχείριση έργου & κατασκευή

Κατά τη φάση υλοποίησης της μελέτης η ομάδα μηχανικών του E-ADEIA.GR παρέχει υπηρεσίες διαχείρησης του έργου, οικονομική παρακολούθηση, διαχείρηση υπεργολάβων και προσωπικού, υπηρεσίες προμετρήσεων, επιμετρήσεων και σύνταξης προϋπολογισμών και λογαρισμών. Επίσης σε συνεργασία με τον επιχερηματία παρέχεται η δυνατότητα διακόσμησης και εξοπλισμού της επιχείρησης. Τέλος υπάρχει η επιλογή της πλήρους ανάληψης κατασκευής του έργου.

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίας του E-ADEIA.GR, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα που ακολουθεί. Διαφορετικά καλέστε στο 211 800 8088.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τα νέα ΕΣΠΑ

1 + 4 =

error: Content is protected !!