Επιλογή Σελίδας

Αρχιτέκτονες μηχανικοί ( Έλληνες και Ευρωπαίοι) οι οποίοι έχουν υλοποιήσει έργο στην Ελλάδα, καθώς και Έλληνες που έχουν υλοποιήσει έργο στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλλουν συμμετοχή στο διαγωνισμό για το βραβείο Mies van der Rohe. Τα προς υποβολή έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί την περίοδο από 1-1-2011 έως 31-12-2012.

Το βραβείο Mies van der Rohe απονέμεται ανά διετία από το 1988, σε υλοποιημένο αρχιτεκτονικό έργο Ευρωπαίου αρχιτέκτονα ή ομάδας. Η διαδικασία διοργανώνεται από το Ίδρυμα Mies van der Rohe στην Βαρκελώνη και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάθε κράτος επιλέγει καταρχήν μέχρι 5 (ή κατά περίπτωση 7) έργα και τα αποστέλλει στο Ίδρυμα Mies van der Rohe όπου σε συνδυασμό με τις προτάσεις συσταθείσας Ομάδας Ανεξάρτητων Ειδικών και Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, γίνεται η τελική επιλογή. Σε ένα από αυτά τα διακεκριμένα έργα απονέμεται το Βραβείο (Prize) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και σε έναν πρωτοεμφανιζόμενο αρχιτέκτονα ή ομάδα απονέμεται Ειδική Μνεία (Special Mention). Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 60.000 ευρώ και η Ειδική Μνεία από ποσό 20.000 ευρώ. 

Επιλεγμένα έργα από τις συμμετοχές δημοσιεύονται στην ειδική έκδοση και συμμετέχουν στην περιοδεύουσα έκθεση που ακολουθεί την απονομή των βραβείων. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με μέγιστο αριθμό πέντε έργων. Ο ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, ως μέλος του ACE, έχει αναλάβει να συγκεντρώσει τις συμμετοχές της χώρας μας για το συγκεκριμένο βραβείο. Η επιλογή των έργων θα γίνει από ειδική Επιστημονική Επιτροπή, που θα ορίσει ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν στα ελληνικά και στα αγγλικά, πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης του έργου, όπως σχέδια (τοπογραφικό, κατόψεις, τομές κλπ), φωτογραφίες (εσωτερικές, εξωτερικές κλπ), τεχνική έκθεση / περιγραφή, περιγραφή της ιδέας, βιογραφικό σημείωμα αρχιτεκτόνων, δημοσιεύσεις του έργου κλπ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM ή DVD), όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του κανονισμού συμμετοχής. Οι Α.Μ. που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, πρέπει να υποβάλουν τα έργα τους στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι, 10555 Αθήνα, τηλ. 210 3215146, φαξ: 210 3215147, e-mail: sadas-pea@tee.gr ή info@sadas-pea.gr) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14:00.

error: Content is protected !!