Επιλογή Σελίδας

Το Office 365 είναι συμβατό με τα κορυφαία πρότυπα των Ε.Ε. και ΗΠΑ

H Microsoft Corp. ανακοίνωσε στις 14 Δεκεμβρίου ότι το Office 365, η επόμενης γενιάς σουίτα παραγωγικότητας στο cloud, είναι η πρώτη και μοναδική μεγάλη πλατφόρμα cloud που προσφέρει υπηρεσίες που βασίζονται σε κορυφαία πρότυπα που ισχύουν για την προστασία και την ασφάλεια των πληροφοριών για πελάτες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ. Ως μέρος της συμβατικής της δέσμευσης προς τους πελάτες της, η Microsoft υπογράφει τις Πρότυπες Ρήτρες (Model Clauses) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που θα βοηθήσει τους πελάτες της να πιστοποιήσουν τον εναρμονισμό τους με την αυστηρή Οδηγία για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, εναρμονίζεται με το Νόμο περί Διαθεσιμότητας και Υπευθυνότητας Ασφάλειας Υγείας (HIPAA) που ισχύει για τις ΗΠΑ.

Η Microsoft επίσης ανακοίνωσε τη διάθεση του Office 365 Trust Center. Η ιστοσελίδα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα προστασίας και ασφάλειας του Office 365, ενώ επανασχεδιάστηκε για να παρέχει ευκολότερη πρόσβαση και να είναι πιο κατανοητή. Η νέα ιστοσελίδα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://trust.office365.com

Αναβαθμίσεις συμβατότητας

Το Φεβρουάριο του 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες – γνωστές και ως «Πρότυπες Ρήτρες» – για να νομιμοποιήσει τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων μέσω διεθνών δικτύων σε περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Όταν ενσωματώνονται σε συμφωνίες υπηρεσιών με επεξεργαστές δεδομένων, οι Πρότυπες Ρήτρες διασφαλίζουν ότι οι πελάτες έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα, ακόμα και αν αυτά αποθηκεύονται σε ένα κέντρο υπηρεσιών στο cloud, το οποίο βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ. Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν την επιλογή να ζητήσουν από τους πελάτες να διακόψουν τη χρήση μιας υπηρεσίας που δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έως ότου εξετάσουν την υπηρεσία και την κρίνουν σύμφωνη με τα πρότυπα της Ε.Ε. για την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων.

Πέρα από τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των Πρότυπων Ρητρών, η Microsoft προχώρησε ένα βήμα παραπέρα από τους άλλους παρόχους cloud υπηρεσιών συμπεριλαμβάνοντας μια συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων που αφορά τους πελάτες στην Ε.Ε. Μερικά από τα 27 κράτη-μέλη έχουν πιο αυστηρές απαιτήσεις από αυτές που προβλέπονται από την Οδηγία για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. Για τη διευκόλυνση της χρήσης υπηρεσιών στο cloud για πελάτες που δραστηριοποιούνται σύμφωνα και με επιπλέον κανονισμούς, η Microsoft έχει συμπεριλάβει μαζί με τις διατάξεις των Πρότυπων Ρητρών μια εκτενή συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων, η οποία διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις κάθε κράτους-μέλους.

Ως η πρώτη μεγάλη υπηρεσία παραγωγικότητας στο cloud που απέκτησε πιστοποίηση ISO/IEC 27001, σημείο αναφοράς για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, η Microsoft υποβάλλεται σε ετήσιο έλεγχο από ανεξάρτητο ειδικό για την πολιτική της όσον αφορά στην ασφάλεια των πληροφοριών, ενώ στη συνέχεια μοιράζεται τα αποτελέσματα με τους πελάτες της. Επιπλέον, η Microsoft ανέπτυξε τις διαδικτυακές της υπηρεσίες προκειμένου να παρέχει φυσική, διοικητική και τεχνική προστασία που διευκολύνει την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του HIPAA.

Το Office 365 προσφέρει μία διαρκώς ενημερωμένη υπηρεσία στο cloud, μέσα από την οποία παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των Microsoft Office, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Exchange Online και Microsoft Lync Online. Με το Office 365, η μετάβαση στο σύννεφο πραγματοποιείται ομαλά, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του τρόπου εργασίας, καθώς βασίζεται σε οικεία προς τους χρήστες εργαλεία, που ενισχύουν την παραγωγικότητα. Τα στελέχη της επιχείρησης αποκτούν νέους τρόπους για να συνεργάζονται με άλλους ευκολότερα, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή ή κινητό τηλέφωνο, μέσω οικείων εφαρμογών, όπως το δημοφιλές Office. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τον έλεγχο που χρειάζονται στο cloud.

Περισσότερες πληροφορίες για το Office 365 και την εναρμόνισή του με τις κανονιστικές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.microsoft.com/en-us/office365/faqs.aspx#fbid=uC4-9pyDdfT

error: Content is protected !!