Επιλογή Σελίδας

Σε μια στρατηγική σύμπραξη προχώρησε η Microsoft Ελλάς μαζί με περισσότερους από 100 στρατηγικούς συνεργάτες της, η οποία προβλέπει τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσεων με στόχο την προώθηση της τεχνολογίας του «cloud computing». 

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία αποτελεί μια αποφασιστική κίνηση των εταιριών, μέσω της οποίας επισφραγίζεται η κοινή τους δέσμευση για την επιτάχυνση της υιοθέτησης του cloud, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης. 

Η προηγμένη τεχνολογία του cloud computing προσφέρει για κάθε τύπου οργανισμό λύσεις που εξασφαλίζουν μείωση κόστους, βελτιωμένη οργάνωση και ενισχυμένη παραγωγικότητα, ενώ έχει τη δυνατότητα να συμβάλει αφενός στη βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα και αφετέρου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Η δυναμική αυτή της τεχνολογίας του cloud έχει επισημανθεί μέσα από μελέτες με πρόσφατο παράδειγμα τη μελέτη που πραγματοποίησε προσφάτως το ΙΟΒΕ, μέσα από την οποία αναδεικνύονται τα σημαντικά οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει η ελληνική οικονομία από την υιοθέτηση του cloud computing. 

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, το συνολικό όφελος για την Ελλάδα από την υιοθέτηση cloud computing θα μπορούσε να ανέλθει στα 16 δις ευρώ, συμβάλλοντας παράλληλα  στη δημιουργία περίπου 38.000 θέσεων εργασίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές αυτές που δημιουργεί η επένδυση στην τεχνολογία του cloud, η Microsoft Ελλάς μαζί με τους συνεργάτες της  (εταιρίες πληροφορικής) υπέγραψαν τη «Δήλωση Κοινής Αποστολής» (Common Mission Declaration), με διακριτικό τίτλο «Cloud for Growth», διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα πλαίσιο συνεργασίας και δράσεων, ενώνοντας τις δυνάμεις τους και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τους διαθέσιμούς πόρους τους, προκειμένου να συμβάλουν στη δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και την ελληνική επιχειρηματικότητα.

error: Content is protected !!