Επιλογή Σελίδας
Το ένα στα τρία “αυθαίρετα” που έχουν δηλωθεί μέχρι στιγμής για “τακτοποίηση”, βρίσκεται στην Αττική με αποτέλεσμα ο αριθμός των “δηλωμένων” αυθαιρέτων στην περιοχή της πρωτεύουσας, να αγγίζει τα 99.503 κτίρια, σε σύνολο 300.000 περίπου “αυθαιρέτων”, που έχουν δηλωθεί μέχρι στιγμής σε όλη την Επικράτεια.

Μετά την Αττική, ακολουθεί η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 44.287 δηλωμένα αυθαίρετα, η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα με περίπου 15.000 και το Νότιο Αιγαίο με 12.692.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία των “αυθαιρέτων” που έχουν δηλωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το 75% έχει οικοδομική άδεια. 

Σχετικά με τη χρήση των “δηλωμένων” αυθαιρέτων, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά κύρια και μοναδική κατοικία, το 63% άλλη κατοικία, το 9% υπηρεσίες και το 3% τουριστικές υποδομές και βιομηχανία.

Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό από τα “κτίρια” που έχουν δηλωθεί βρίσκονται εντός σχεδίου, σε ποσοστό 67% και το 33% εκτός σχεδίου.

error: Content is protected !!