Επιλογή Σελίδας

Σε παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής και διόρθωσης του Ε9 προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών μετά τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Τaxisnet.Την ίδια ώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραταθεί και η προθεσμία για την έκδοση κλειδαρίθμου για τους φορολογούμενους που διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet προκειμένου να διευκολυνθούν τόσο οι φορολογούμενοι όσο και οι ΔΟΥ στις οποίες ήδη σχηματίζονται μεγάλες ουρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Οικονομικών σκέφτονται να παρατείνουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2012 την προθεσμία για την υποβολή του Ε9 φυσικών και νομικών προσώπων που λήγει κανονικά στις 22 Δεκεμβρίου, παράταση που έχουν ζητήσει οι εκπρόσωποι των λογιστών για τους εξής λόγους:

1 Ύπαρξη αδυναμίας ορθής λειτουργίας της εφαρμογής μέσω taxisnet από την ημερομηνία έναρξης χρήσης της μέχρι και σήμερα.

2 Οι υπερβολικές απαιτήσεις της εφαρμογής αναφορικά με τη συμπλήρωση των επιμέρους στοιχείων με δεδομένο το προαπαιτούμενο της οριστικοποίησης παλαιότερων και ήδη υποβληθέντων στοιχείων, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή χρονοβόρα και «βαριά».

3 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμπίπτει με σειρά φορολογικών και λογιστικών υποχρεώσεων με δεδομένο τη λήξη της οικονομικής χρήσης 2011, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εορτές και αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 παρέχει τις εξής δυνατότητες:

Επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα εκτός από την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων του τρέχοντος έτους (2011) και τη διόρθωση της περιουσιακής τους κατάστασης για όσα έτη δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό για την ακίνητη περιουσία τους. Έτσι, θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τόσο των φορολογουμένων όσο και των υπηρεσιών, η οποία πιθανόν να προκύψει από χειρόγραφες διορθώσεις δηλώσεων μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Την εκτύπωση των δηλώσεων Ε9 που υποβάλλονται καθώς και των περιουσιακών καταστάσεων (για τα φυσικά πρόσωπα). Γίνεται ο εντοπισμός του ακινήτου στο οικοδομικό τετράγωνο, με χρήση χάρτη.

Η δήλωση Ε9 δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ χωρίς την επιβολή προστίμου:

Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και η ενημέρωση του τμήματος μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ του υποχρέου.

Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

error: Content is protected !!