Επιλογή Σελίδας
Έχει αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ΄οίκον” και από τον Οκτώβριο και μετά, οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 2.000 την εβδομάδα.

Έως σήμερα, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων στις τράπεζες ανέρχεται σε 88.368, από τις οποίες πάνω από το 50% έχουν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ για 13.687 από αυτές, συνολικού προϋπολογισμού 126,4 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Επιπλέον, αναμένεται η υπαγωγή ακόμη 4.000 αιτήσεων. Αναφορικά με τις εκταμιεύσεις των αιτήσεων που έχουν ήδη υπαχθεί στο πρόγραμμα, το 50% έχουν λάβει προκαταβολή δανείου και πάνω από το 50% ολική εκταμίευση.

Αυτά προκύπτουν σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλε στη Βουλή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ασημάκης Παπαγεωργίου για την πορεία του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον”, απαντώτας σε ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου, ο οποίος είχε αναφέρει ότι συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απέρριψαν τις αιτήσεις, αν και πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος ενημέρωσε τον βουλευτή ότι πράγματι υπάρχουν αναφορές πολιτών για απόρριψη αιτήματος δανειοδότησης από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αλλά βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος είναι ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας.

Επίσης, ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρει, ότι οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για την υποβολή των αιτήσεων εφαρμόζουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δυνητικά ωφελούμενου.

e-adeia.gr

error: Content is protected !!