Επιλογή Σελίδας
Την άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4030/2011 “Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις” ζητάει με επιστολή του προς τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω άρθρο αναφέρει τα ακόλουθα:

“Οι μελετητές μηχανικοί ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επί μέρους μελετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τις άδειες δόμησης που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πολης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανιούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς”.

Ο ΣΑΔΑΣ τονίζει ότι επιφυλάσσεται να προβεί σε κάθε νόμιμη διαδικασία διαφυλάσσοντας τα δικαιώματα των μελών του, στην περίπτωση που διαπιστωθεί καταστρατήγηση του νόμου.

error: Content is protected !!