Επιλογή Σελίδας
To Δημόσιο δεν βιαζόταν για τις αποκρατικοποιήσεις, τουλάχιστον μέχρι τις τελευταίες εκλογές. Αυτό δείχνει η λίστα εκκρεμοτήτων που παρέδωσε το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στον πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση.

Η λίστα των εκκρεμοτήτων περιλαμβάνει 77 ρυθμίσεις/διατάξεις που πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να αρθούν εμπόδια στις αποκρατικοποιήσεις. 

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν π.χ. την υποχρεωτική συμμετοχή των εργαζομένων στις διοικήσεις ορισμένων ΔΕΚΟ και φτάνουν μέχρι την ψήφιση νόμων και την άρση δεσμεύσεων που έχουν δημιουργηθεί λόγω κρατικών ενισχύσεων. 

Σύμφωνα με τη λίστα, από τις 77 εκκρεμότητες, οι 44 έπρεπε ήδη να είχαν διεκπεραιωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2012, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με την τρόικα. Οι υπόλοιπες 33 εκκρεμότητες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Οι εκκρεμότητες αυτές αφορούν τις 28 αποκρατικοποιήσεις για τις οποίες έχει γίνει προεργασία και μπορούν να προωθηθούν, με στόχο να φέρουν έσοδα μέχρι το τέλος του έτους (Κρατικά Λαχεία, IBC). 

Ειδικά για τα Κρατικά Λαχεία, που θεωρούνται και τα πλέον ώριμα προς αποκρατικοποίηση, θα πρέπει να προηγηθούν η έγκριση του κανονισμού και n δημιουργία της άδειας κρατικών λαχείων. Αρμόδιοι φορείς γι’ αυτό είναι το υπ. Οικονομικών και η πρόσφατα συγκροτηθείσα Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου των Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Σημειώνεται ότι η άδεια που θα εκχωρηθεί στον πλειοδότη πρέπει να ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή. 

Για τη δεύτερη πιο ώριμη αποκρατικοποίηση, που αφορά το IBC (νυν Golden Hall), απαιτείται τροποποίηση του ν. 3342/2005, ώστε να προβλέπονται χρήσεις χώρων συγκέντρωσης κοινού, αναψυχής κ.λπ. Επίσης θα πρέπει να τροποποιηθεί ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ (3986/2011) προκειμένου το Ταμείο να μπορεί να συστήνει επικαρπία και δυνατότητα μεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕΔ δικαιωμάτων αξιοποίησης ακινήτων. Και οι δύο τροποποιήσεις αφορούν το υπ. Οικονομικών. 

Μια σειρά θεσμικών αλλαγών αφορά την ψήφιση διατάξεων που προσαρμόζουν τις προς αξιοποίηση δημόσιες επιχειρήσεις στον ν. 2190/1920. Ετσι ζητείται n κατάργηση των διατάξεων που ορίζουν ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου (ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΔΙΕ, λιμάνια, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), όπως επίσης ζητείται η κατάργηση του ορίου 20%, χωρίς την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑ), για τη συμμετοχή ιδιωτών σε στρατηγικού ενδιαφέροντος δημόσιες επιχειρήσεις. Ακόμη, ζητείται η κατάργηση διατάξεων που αφορούν την προαιρετική ή υποχρεωτική συμμετοχή εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια (λιμάνια, ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ). 

Βεβαίως όλα τα παραπάνω είναι τα εύκολα για την πολιτική ηγεσία, καθώς αρκούν κάποιες ρυθμίσεις ή/και ψήφιση νόμων. Υπάρχουν “καυτές πατάτες” που απαιτούν την έγκριση της Κομισιόν, όπως είναι το θέμα των κρατικών ενισχύσεων που ταλανίζει μια σειρά προς αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων (ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, E ΑΣ, λιμένες, ΛΑΡΚΟ, ΔΕΗ, Καζίνο Πάρνηθας). Ειδικά για τη ΔΕΗ, το ΤΑΙΠΕΔ αναφέρεται σε τρεις εκκρεμότητες, στην έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης (ΥΠΟΙΚ, ΥΠΕΚΑ) και στη δημιουργία των προς πώληση επιχειρήσεων, στον χειρισμό των κρατικών ενισχύσεων και, τέλος, στην υπογραφή σύμβασης μεταξύ η καθημερινη του Ταμείου και του ΥΠΟΙΚ, για την εξουσιοδότηση του πρώτου για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου στη ΔΕΗ. 

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, αντίστοιχες συμβάσεις θα πρέπει να υπογραφούν μεταξύ ΥΠΟΙΚ και ΤΑΙΠΕΔ για μια σειρά επιχειρήσεων (T.T., ATE, ΕΛΒΟ, ΔΑΑ). Βασικές νομοθετικές διατάξεις επίσης θα πρέπει να υπάρξουν για τη δημιουργία ρυθμιστικών αρχών στη διαχείριση υδάτων (ΕΥΔΑΠ/ ΕΥΑΘ), αυτοκινητόδρομων, αερολιμένων και λιμένων. Επίσης, θα πρέπει να εκπονηθούν μελέτες στρατηγικής λιμένων και αερολιμένων, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΥΠΕΚΑ) και πολλά άλλα. 

error: Content is protected !!