Επιλογή Σελίδας
Με την Υπουργική Απόφαση Δ’ 17α/ 03/8/ΦΝ 460 (ΦΕΚ Β’ 56/ 25.01.2012) “καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων”, ο προυπολογισμός των κτιρίων ιδιωτικών έργων προκύπτει με συμβατική τιμή μονάδος 750 ευρώ/τ.μ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΕ, με αυτόν τον προυπολογισμό θα υπολογίζονται οι νόμιμες αμοιβές. Για το λόγο αυτό, το ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ ανακατασκευάζεται και μέσα στον Ιούνου του 2012 θα δοθεί σε χρήση με ενσωματωμένες τις παραπάνω προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης. 

error: Content is protected !!