Επιλογή Σελίδας
Την ευκαιρία να ανακαινίσετε το σπίτι σας, να το αναβαθμίσετε ενεργειακά, ώστε να έχετε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με επιδότηση από το κράτος, δίνει το πρόγραμμα “Εξοικονομών Κατ’ Οίκων” του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα, επιδοτεί εργασίες ανακαίνισης με ενεργειακή αναβάθμιση, αλλάζοντας κουφώματα, λέβητες, τοποθετώντας σκίαστρα και μονώσεις, με επιχορήγηση που προσεγγίζει ακόμα και το 70% του κόστους των εργασιών.
 
Πλέον, στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και νεότερες κατοικίες που έχουν κτιστεί δηλαδή από το 1990 και μετά, εφόσον κατατάσσονται βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία Δ και κάτω, ενώ αρχικά μπορούσαν να ενταχθούν κτίρια που ήταν κατασκευασμένα μέχρι και το 1989.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα, με τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν, μπορούν να ενταχθούν 3 κατηγορίες ωφελούμένων, καθώς μέχρι πρόσφατα υπήρχαν μόνο δύο. Με την τρίτη κατηγορία που προστάθηκε δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε μεγαλύτερο εύρος δικαιούχων όπως χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους και δημιουργείται μία κατηγορία ωφελουμένων, που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε.

Η πρώτη κατηγορία αφορά όσους έχουν ατομικό εισόδημα από 12.000 έως 40.000 και οικογενειακό από 20.000 έως 60.000, η δεύτερη όσους έχουν ατομικό εισόδημα από 40.000 έως 60.000 και οικογενειακό από 60.0000 έως 80.000 και η τρίτη που προστέθει αφορά αυτούς των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ή το οικογενειακό εισόδημα τις 20.000 ευρώ, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού των παρεμβάσεων.  

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

Κατηγορία Ωφελούμενων

Α1Α2Α3Ατομικό ΕισόδημαΑ.Ε. <12.000 ευρώ12.000 ευρώ < Α.Ε. <40.000 ευρώ40.000 ευρώ < Α.Ε. <60.000 ευρώΟικογενειακό ΕισόδημαΟ.Ε. < 20.000 ευρώ20.000 ευρώ < Α.Ε. <60.000 ευρώ60.000 ευρώ < Ο.Ε. <80.000 ευρώΚίνητρο70% επιχορήγηση
30% Ατοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)35% επιχορήγηση
65% Ατοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)15% επιχορήγηση
85% Ατοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

Σημειώνεται, ότι για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου έως 250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να ενταχθεί στο πρόγραμμα

1. Προέγκριση δανείου – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση 
2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών. 
3. Αίτηση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα, υπογραφή δανειακής σύμβασης, εκταμίευση προκαταβολής. 
4. Πραγματοποίηση των παρεμβάσεων – δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση. 
5. Προσκόμιση δικαιολογητικών και εκταμίευση και του υπόλοιπου ποσού του δανείου και της επιχορήγησης.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

-Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 ευρώ/τ.μ.
-Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

Πχ. ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 ευρώ για εργασίες προϋπολογισμού 10.000 ευρώ, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500 ευρώ και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό 3.500ευρώ. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 ευρώ, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου 80 ευρώ. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ ή στο τηλ. του e-adeia.gr 2118008088

error: Content is protected !!