Επιλογή Σελίδας
Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό σε περίπτωση διαμόρφωσης της θερμοπρόσοψης, δηλαδή υλοποίησης εξωτερικής θερμομόνωσης  Απαιτείται όμως 48ωρη προ-γνωστοποίηση στις Υπηρεσίες Δόμησης.

Η διάταξη που περιέχεται στο Άρθρο 4, παρ.3ιβ εξασφαλίζει ότι για εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης δεν απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Για την εργασία αυτού του τύπου, όπως και πλήθος άλλων που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.Ο.Κ. απαιτείται, προ 48 ωρών έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Το ειδικό έντυπο παρέχεται από τις υπηρεσίες δόμησης (τις πρώην πολεοδομικές υπηρεσίες) ή και σε άλλες πηγές από το διαδίκτυο και προ εκπλήξεων οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι μην υποτιμήσουν αυτή τη διαδικασία και βρεθούν με καταγγελία από κάποιο γείτονα με ταυτόχρονη έλευση της αστυνομίας, που θα πρέπει να έχει ήδη ενημερωθεί.  

error: Content is protected !!