Επιλογή Σελίδας
Την έκδοση νέας βεβαίωσης σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ή και τροποποίησης υπάρχουσας σύστασης οροφοκτησίας, όταν η ήδη εκδοθείσα βεβαίωση έχει πρακτικά λήξει λόγω παρέλευσης διμήνου, επιβάλλει το σύστημα διαχείρησης δηλώσεων και βεβαιώσεων Ν.4014/11 ΤΕΕ-ΥΠΕΚΑ

Η νέα βεβαίωση πρέπει απαραιτήτως να μνημονεύει την προηγούμενη βεβαίωση που λόγω παρέλευσης διμήνου ακυρώνεται.
Επίσης είναι αυτονόητο ότι σε κάθε περίπτωση ο μηχανικός θα πρέπει να επαναλάβει την αυτοψία για να επιβεβαιώσει ότι δεν έχει υπάρξει μεταβολή στην υπό εξέταση ιδιοκτησία (νέες αυθαιρεσίες).

Η σχετική μνεία της άκυρης πλέον βεβαίωσης γίνεται με τον αύξοντα αριθμό της (ή και τονμοναδικό κωδικό που παρείχε).
Η όλη διευκρίνηση είναι σκόπιμη, καθώς δεν είναι πρακτικώς εφικτή η επαναφορά σε πρότερο στάδιο μιας βεβαίωσης που έχει ήδη χρονικά λήξει, εφόσον θα απαιτηθεί εκ νέου αυτοψία.

error: Content is protected !!