Επιλογή Σελίδας
Οριζόντια μείωση κατά 40% των ποσών, που προβλέπονται στο νόμο των αυθαιρέτων, ως κίνητρο για την προσέλευση μεγάλου αριθμού ιδιοκτητών ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές για τακτοποίηση, ζητεί από την κυβέρνηση η Ομοσπονδία Κατασκευαστών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.

Η πρόταση αυτή από την Ομοσπονδία έγινε στο πλαίσιο δέσμης προτάσεων για να βελτιωθεί ο νόμος και να αυξηθεί η ανταπόκριση των πολιτών στη ρύθμιση κάτι που όπως αναφέρει μέχρι σήμερα, δεν έχει επιτευχθεί, λόγω του μεγάλου ύψους του προστίμου.

Παράλληλα, ζητά την βελτίωση του νόμου 4014/2011 (αυθαιρέτων) και συγκεκριμένα να γίνει διευκρίνιση ότι η ημερομηνία της 28ης Ιουλίου 2011 αφορά ακίνητα που έχουν υποχρέωση έκδοσης άδειας οικοδομής μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία και έχει γίνει έναρξη εργασιών μέχρι την ημερομηνία αυτή, πιστοποιούμενη με δημόσιο έγγραφο. Αντίστοιχη διάταξη περιείχε ο νόμος 3843/2010, ο οποίος και δεν προσεβλήθει στο ΣτΕ. 

Τονίζει μάλιστα ότι μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας (για συνυποβολή υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4014 αεροφωτογραφιών και νομίμων εγγράφων), ο νόμος καθίσταται ανενεργός και αδιάφορος για τους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων ακινήτων, διότι το αυθαίρετο δεν έχει νόμιμα έγγραφα ούτε στην πλειονότητά τους τα αυθαίρετα φαίνονται από τις αεροφωτογραφίες, όταν η αυθαιρεσία είναι αλλαγή χρήσης εντός του κελύφους του κτιρίου και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μείνει ο όρος αεροφωτογραφίες για τα αυθαίρετα, που δεν είναι συνδεδεμένα με οικοδομικές άδειες. Όπως αναφέρει, αυτό θεραπεύεται με την έκδοση εγκυκλίου υπό το παραπάνω περιεχόμενο ή με αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση.

error: Content is protected !!