Επιλογή Σελίδας
Τη Δευτέρα 21 Μαΐου θα ξεκινήσει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός “ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ”, που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος της πολεοδομικής ανασυγκρότησης της Αθήνας.

Προηγήθηκαν οι υπογραφές Συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του χορηγού Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (ΚΙΑΣΩ), των συναρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος-Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Μεταφορών-Υποδομών & Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) και της “Αττικό Μετρό ΑΕ”, καθώς και της προβλεπόμενης κοινής Υπουργικής Απόφασης από τους συναρμόδιους Υπουργούς Γιώργο Παπακωνσταντίνου, Μαυρουδή Βορίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Σηφουνάκη, σχετικά με την έγκριση εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών υλοποίησης του Προγράμματος.

Όπως είναι γνωστό, το ΚΙΑΣΩ αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό καθώς και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για το έργο, το οποίο αναγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό στις 21 Μαρτίου και παρουσιάστηκε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ωνασείου. 

Με την ΚΥΑ, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2Α του Ν. 3316/05 ορίζονται η έγκριση εκπόνησης των μελετών σύμφωνα με οικονομικούς όρους, η διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο σταδίων -κλιμακωτού- και οι ειδικότερες προβλέψεις, οι μελέτες την εκπόνηση των οποίων θα χρηματοδοτήσει το ΚΙΑΣΩ, τα όργανα και η διαδικασία επίβλεψης-έγκρισης και παραλαβής τους και οι δεσμεύσεις των εμπλεκόμενων μερών.

Αντικείμενο του διαγωνισμού και της μελέτης αποτελεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του δημόσιου χώρου σε μια ευρεία ζώνη, που θα έχει ως άξονα την οδό Πανεπιστημίου και θα αποτελέσει ένα δακτύλιο κυκλοφορίας στο κέντρο με δημόσια συγκοινωνία και προτεραιότητα στον πεζό. 

Η παρέμβαση ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας στοχεύει στην αρχιτεκτονική και λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, τη διατήρηση και ανάδειξη της Ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς και την ανάπτυξή του με ποικίλες χρήσεις: κατοικία, εμπόριο, διοίκηση, υπηρεσίες, πολιτισμό, αναψυχή. Επίσης στη δημιουργία πολιτιστικών, κοινωνικών και εμπορικών εστιών ενδιαφέροντος, την περιβαλλοντική αναβάθμιση για τους πολίτες που ζουν και κινούνται στο κέντρο, την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων με την προσθήκη μέσων μαζικής κυκλοφορίας και νέων κυκλοφορικών ρυθμίσεων για περιορισμό των ρύπων και τη βελτίωση του μικροκλίματος με φυτεύσεις και άλλες παρεμβάσεις στο χώρο.

error: Content is protected !!