Επιλογή Σελίδας

Στη ΔΕΗ επιστρέφουν από τα μεσάνυχτα σήμερα οι 200.000 περίπου πελάτες των εταιριών ENERGA και HELLAS POWER, ύστερα από την απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) να καταγγείλει τις συμβάσεις με τις δύο εταιρίες και να τις διαγράψει από το μητρώο προμηθευτών.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ο ΔΕΣΜΗΕ επισημαίνουν ότι οι δύο εταιρίες δεν μπορούν πλέον να προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε πελάτες αλλά και ότι η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει την ηλεκτροδότηση των πελατών τους, ούτε απαιτείται από την πλευρά των καταναλωτών να προβούν άμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η μετάβασή τους από τα μεσάνυχτα της 25ης Ιανουαρίου στη ΔΕΗ θα γίνει αυτόματα και σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου θα πρέπει σε διάστημα τριών μηνών να επιλέξουν τον προμηθευτή της αρεσκείας τους (ΔΕΗ ή κάποιον τρίτο) και να υπογράψουν νέα σύμβαση. Στο διάστημα αυτό οι καταναλωτές θα τιμολογούνται με τα γνωστά δημοσιευμένα τιμολόγια της ΔΕΗ που ισχύουν για όλους. Η ΔΕΗ έθεσε επίσης σε λειτουργία ειδική τηλεφωνική γραμμή 214-214-2000 (ώρες λειτουργίας Δευτέρα – Κυριακή, 08:00 – 20:00) για τους πελάτες των δύο εταιριών. Οι δύο εταιρίες (ENERGA και HELLAS POWER) έχουν μεταβιβασθεί σε νέο κοινό ιδιοκτήτη, τον όμιλο Worldwide Energy Limited οι λογαριασμοί του οποίου έχουν δεσμευτεί από την αρχή για την καταπολέμηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες στις αποφάσεις για την καταγγελία των συμβάσεων των δύο εταιριών, ο ΔΕΣΜΗΕ επικαλείται:

➙ Για την Hellas Power (νυν «Νέα Εφαρμογή») ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 44.000.000 ευρώ οι οποίες ρυθμίστηκαν το Δεκέμβριο με πρακτικό συμβιβασμού των δύο πλευρών χωρίς όμως η εταιρία να καταβάλει τις δόσεις που προβλέπονταν. Αναφέρει ακόμη ο ΔΕΣΜΗΕ ότι η εταιρία έκανε τον Ιανουάριο μεγάλες εξαγωγές ενέργειας από την Ελλάδα, με κίνδυνο να αυξηθούν κατά πολύ οι υποχρεώσεις της προς τον Διαχειριστή αφού τα έσοδα από τις εξαγωγές θα εισπράττονταν εκτός Ελλάδος. Ο ΔΕΣΜΗΕ επικαλείται επίσης τη δέσμευση των λογαριασμών της εταιρίας από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

➙Για την Energa ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 40.000.000 ευρώ και τη δέσμευση, επίσης, των λογαριασμών της. Ο ΔΕΣΜΗΕ απέρριψε επίσης το αίτημα της εταιρίας «Κέντωρ» που εμφανίσθηκε ως διάδοχος της Energa, να εγγραφεί στο μητρώο προμηθευτών. Σημειώνεται ότι εκτός από τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, υφίστανται και οι τρέχουσες οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το ΔΕΣΜΗΕ αυξάνονταν με ρυθμό 750.000 ευρώ την ημέρα για κάθε μία από τις δύο εταιρίες ενώ η ΔΕΗ διεκδικεί από αυτές άλλα 67 εκατ. ευρώ

error: Content is protected !!