Επιλογή Σελίδας
Μόλις 60 λεπτά χρειάστηκε για να αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) η πρώτη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), που ιδρύθηκε μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης τού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ).

Σύμφωνα με το e-thrakinews.gr,  η μονοπρόσωπη ΙΚΕ, που εγκαινίασε την αναβαθμισμένη υπηρεσία του ΕΕΘ, μπήκε στη γραμμή εκκίνησης με κεφάλαιο 20 ευρώ, ενώ προέρχεται από τον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τι είναι οι ΙΚΕ;

Με απλά λόγια και σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4072/11-04-2012, στις ΙΚΕ -νέα εταιρική μορφή, που σχεδιάστηκε από τη γενική γραμματεία Εμπορίου- απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ενός ευρώ. Παράλληλα, έχει περιοριστεί στο ελάχιστο το διοικητικό κόστος λειτουργίας (πχ παραστάσεις δικηγόρων/συμβολαιογράφων), απλοποιήθηκαν οι σχέσεις των εταίρων και η λειτουργία της εταιρίας και υπάρχει ευελιξία στη δυνατότητα επιλογής και μεταβολής μεταξύ ενός ακραιφνώς κεφαλαιουχικού σχήματος και μιας έντονα προσωπικής εταιρείας. Οι ΙΚΕ συστήνονται μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων, εκτός αν ειδική διάταξη απαιτεί συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η πρώτη ΙΚΕ συστήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προ ολίγων ημερών.

Στην περίπτωση του ΕΕΘ, η αναβάθμιση του συστήματος της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, ώστε να εναρμονιστεί με την διαδικασία σύστασης των Ι.Κ.Ε. και η λειτουργία της εφαρμογής έγινε στις 25 Ιουνίου 2012 και στις 27 του μηνός έγινε η πρώτη αυτή εγγραφή.

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως -ή δι΄αντιπροσώπου με πληρεξούσιο- στο επιμελητήριο, όπου συμπληρώνουν μια σειρά από έντυπα, σχετικά με το καταστατικό της εταιρείας και την εγγραφή στα μητρώα του ΕΕΘ και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Η διαδικασία είναι η ίδια, ακόμη και για επιχειρηματίες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα μητρώα για κάποια άλλη επιχείρηση.

Ωστόσο, δεν απαιτούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες και ο επιχειρηματίας δεν είναι υποχρεωμένος να είναι εγγεγραμμένος στο ΤΕΒΕ. Κατατίθεται επίσης ένα αντίτιμο που διαφέρει σε κάθε Επιμελητήριο και περιλαμβάνει το ετήσιο τέλος συνδρομής στο επιμελητήριο, το κόστος εγγραφής στο ΓΕΜΗ, προεγγραφής και το κόστος ίδρυσης εταιρείας.

Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης, με χρήση του σχετικού λογισμικού, που υλοποιήθηκε από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορούν, εφόσον ο φάκελος και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, να προχωρούν στην σύσταση της ΙΚΕ σε μία ημέρα.

error: Content is protected !!