Επιλογή Σελίδας
Ζήτημα σεισμικής ασφάλειας τίθεται για τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 1985, με τον παλαιό οικοδομικό κανονισμό, τα οποία αποτελούν περίπου το 80% του συνόλου των κτιρίων και υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των κατασκευών.

Η παραπάνω επισήμανση έγινε στη διάρκεια ημερίδας, που έγινε στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη, με θέμα τον κανονισμό επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ). Σκοπός του κανονισμού είναι η θεσμοθέτηση κριτηρίων για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφισταμένων δομημάτων και κανόνων εφαρμογής για τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό τους, καθώς και για τις ενδεχόμενες επεμβάσεις, επισκευές ή ενισχύσεις. 

“Τα κτίρια προ του 1985 αποτελούν τον κύριο όγκο του κτιριακού αποθέματος. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη ενίσχυσης των παλιών κατασκευών. Υπάρχει συχνά και η ανάγκη δομικής παρέμβασης για λόγους συντήρησης μιας κατασκευής ή βελτίωσης των κτιριολογικών χαρακτηριστικών της. Αυτές τις ανάγκες καλύπτει ο κανονισμός επεμβάσεων. Πρέπει να τον εντάξουμε στην επαγγελματική μας καθημερινότητα”, ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Αναστάσιος Κονακλίδης. 

Ο ίδιος υπογράμμισε, ότι το ζητούμενο για τη χώρα παραμένει η αναβάθμιση του οικοδομικού πλούτου και δήλωσε, ότι το επιμελητήριο είναι διατεθειμένο να διοργανώσει σεμινάρια για τα μέλη του προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), καθηγητής ΑΠΘ, Κοσμάς Στυλιανίδης, υπογράμμισε ότι χρειάστηκαν περίπου δέκα χρόνια μέχρι η πολιτεία να υιοθετήσει τον κανονισμό επεμβάσεων και κατέκρινε την αντιφατική, όπως τη χαρακτήρισε, πολιτική της πολιτείας, από τη μία να παρουσιάζεται ένας σύγχρονος κανονισμός και από την άλλη να βρίσκεται σε εξέλιξη πλαίσιο τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 
“Είναι πιο εύκολο να διεκπεραιώνεις αυθαίρετα, παρά νόμιμα. από άποψη κρατικής συνέπειας δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο επιθυμητό σημείο”, εκτίμησε ο κ. Στυλιανίδης. 

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 
Ο αντισεισμικός κανονισμός περιλαμβάνει τις βασικές οδηγίες προς τους μηχανικούς για το σχεδιασμό και την κατασκευή αντισεισμικών έργων. Όπως αναφέρθηκε στην ημερίδα, ο πρώτος αντισεισμικός κανονισμός ψηφίστηκε το 1959 και συνέβαλε αποτελεσματικά στην αντισεισμική προστασία της χώρας μας την περίοδο εκείνη. Αυτός αναθεωρήθηκε -μερικώς- το 1984 χωρίς, κατά την αναθεώρηση εκείνη, να ληφθεί υπόψη η σύγχρονη σεισμολογική γνώση. Όμως, η επιστημονική και η τεχνολογική γνώση σήμερα παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων με σημαντική ασφάλεια. Τέτοια γνώση περιλαμβάνεται στον αντισεισμικό κανονισμό (ΝΕΑΚ) και στην τροποποίησή του, τον ΕΑΚ2000, και στον αντισεισμικό κανονισμό του 2003. Επί πλέον, σήμερα στον ελληνικό χώρο είναι σε ισχύ οι ευρωκώδικες, που καλύπτουν και τον σχεδιασμό και την κατασκευή αντισεισμικών έργων. 

Για την αναβάθμιση – ενίσχυση των κατασκευών που έγιναν πριν από το 1985, όπως ειπώθηκε στην ημερίδα, αυτή μπορεί να γίνει σε προσεισμικό και σε μετασεισμικό επίπεδο. Αλλά και η δομική παρέμβαση για λόγους συντήρησης μιας κατασκευής καλύπτεται τώρα από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Την ανάγκη ενίσχυσης των κατασκευών, καλύπτει ο κανονισμός επεμβάσεων, που αποτελεί προσάρτημα του αντίστοιχου ευρωκώδικα. 

error: Content is protected !!