Επιλογή Σελίδας
Με ανακοίνωσή του το ΤΕΕ/ΤΚΔ Θεσσαλίας αναφέρει ότι λόγω αλλαγής των οικονομικών δεδομένων προς το δυσμενέστερο, μετά την κατάργηση του 2% ως πόρου του ΤΕΕ από την Κυβέρνηση, από 1η Μαρτίου 2013 η “Δομή Αμοιβών & Αυθαιρέτων” του τμήματός του, θα συνεχίσει να λειτουργεί και να εξυπηρετεί τα μέλη που θα εγγραφούν “συνδρομητές”.

Η ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΚΔ Θεσσαλίας έχει ως εξής:

“Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι δεδομένη (και, μετρήσιμη και κατηγοριοποιημένη η δική σας ανταπόκριση ανά εξάμηνο, από το ΤΕΕ) η προσφορά της “Δομής Αμοιβών & Αυθαιρέτων” του τμήματος μας προς εσάς. Δια των δύο “διαπιστευμένων από το Κεντρικό ΤΕΕ” συναδέλφων.

Λόγω αλλαγής των οικονομικών δεδομένων προς το δυσμενέστερο, μετά την “δια νομοθετικής πράξης σε Άρθρο 1” κατάργηση του 2% ως πόρου του ΤΕΕ από την Κυβέρνηση, με ομόφωνη απόφαση της ΔΕ, από 1η Μαρτίου 2013 η “Δομή Αμοιβών & Αυθαιρέτων” του τμήματός μας, θα συνεχίσει να λειτουργεί και να εξυπηρετεί τα μέλη που θα εγγραφούν “συνδρομητές” στην υπηρεσία αυτή, έχοντας ταυτόχρονα, και επιπλέον προνόμια.

Η συνδρομή (που καλύπτει μικρό μέρος της συνολικής δαπάνης, ενώ το μεγαλύτερο συνεχίζει να το καλύπτει το ΤΕΕ) διαμορφώνεται ως εξής:
– Για μέλη κάτω 5ετίας 25 €
– Για μέλη άνω 5ετίας 50 €

Η παραπάνω συνδρομή θα καλύπτει:
Α) την δια ζώσης εξυπηρέτηση των μελών στις οριζόμενες τακτικές ανά εβδομάδα ημέρες και ώρες.
(Λάρισα- Δευτέρα 12μμ-15μμ
Τρίκαλα- Τετάρτη 18μμ-20μμ
Καρδίτσα- Πέμπτη 17μμ-19μμ)
Β) Την ηλεκτρονική επικοινωνία (ερωτημάτων – απαντήσεων).
Γ) Οι συνδρομητές θα έχουν έκπτωση 30% (επί της κανονικής τιμής) στη συμμετοχή τους στα σεμινάρια που θα διενεργηθούν από το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ από 1/3-31/12-2013, σε θέματα “Ιδιωτικών έργων” π.χ. μελετών – επιβλέψεων, (ήδη τρέχει ένα σεμινάριο με θέμα Σεισμική αποτίμηση και αναβάθμιση της φέρουσας ικανότητας οικοδομικών κατασκευών”), ΝΟΚ (θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Μάρτιο του 2013), αυθαιρέτων, Νέου τρόπου έκδοσης οικοδ. Αδειών κ.λ.π. (σε περίπτωση που εμπίπτουν ήδη σε κατηγορία που έχει έκπτωση τότε, λαμβάνεται υπ’ όψιν μία, η ευμενέστερη για το μηχανικό έκπτωση).

Για την εγγραφή σας μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του τμήματος στα τηλέφωνα 2410257866 & 2410535615 ή, στο email: tee_lar@tee.gr.

Για τη ΔΕ του τμήματος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Διαμάντος”

error: Content is protected !!