Επιλογή Σελίδας
Την κατεδάφιση 120 αυθαίρετων κτισμάτων ανά μήνα σε όλη την Ελλάδα ή 1.200 κατεδαφίσεων το έτος για την επόμενη πενταετία, καθώς και τη διαδικασία για το πως θα γίνονται οι κατεδαφίσεις, έχει εισηγηθηθεί, όπως αναφέρει σε έκθεσή της, η Ειδική Υπηρεσία Κατεδάφισης Αυθαιρέτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πρόκειται, όπως αναφέρει η Υπηρεσία για την υλοποίηση των αμετάκλητων πράξεων κατεδάφισης σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, ως βασική της προτεραιότητα, έχει θέσει την απελευθέρωση ζωτικών κοινόχρηστων χώρων (αιγιαλός-παραλία, δάση, κλπ.) – περιβαλλοντικό ισοζύγιο με παράλληλη σημειακή αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς (εντός του χώρου κατεδάφισης με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη) και τον ταυτόχρονο προγραμματισμό μικρών έργων-επεμβάσεων ευρύτερης περιοχής σε περιπτώσεις ομαδικών κατεδαφίσεων αυθαιρέτων (χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο).

Παράλληλα, τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη ενθάρρυνσης των ιδιοκτητών αυθαιρέτων με αμετάκλητες πράξεις κατεδάφισης να προβούν σε αυτοκαθαιρέσεις.

Στα πλαίσια αυτά και με αποκλειστικό σκοπό τη θέσπιση διαχωριστικής “κόκκινης” γραμμής στην αυθαίρετη δόμηση, με παράλληλη χρήση των νέων νομοθετικών και τεχνολογικών εργαλείων (καταγραφή και αντιμετώπιση αυθαίρετων εν τη γενέσει τους, η Υπηρεσία εισηγήθηκε την καταρχήν άμεση προβολή της αποφασιστικότητας της Πολιτείας για την τήρηση του νόμου (αλλαγές νοοτροπίας) για την αποθάρρυνση των ιδιοκτητών αυθαιρέτων από ψευδείς δηλώσεις στο νόμο περί ρύθμισης αυθαιρέτων.

Ως στρατηγική της συνολικής δράσης η υπηρεσία εισηγήθηκε μια ολοκληρωμένη και συνολική ενημέρωση, μέσω του Τύπου επί του σχεδίου κατεδάφισης (επικοινωνιακή πολιτική), με παράλληλες δράσεις και αιφνιδιαστικές κατεδαφίσεις, χωρίς ενημέρωση ιδιοκτητών αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών με καταλογισμό της δαπάνης στον ιδιοκτήτη και χωρίς προτεραία ενημέρωση των ΜΜΕ.

Ως προς τη διαδικασία της κατεδάφισης η Υπηρεσία αναφέρει τα ακόλουθα:
– καταγραφή οικοσκευής ή άλλων κινητών αγαθών σε Πρωτόκολλο (από αρμόδιο υπάλληλο) και αποθήκευση αυτής, με καταλογισμό της δαπάνης στον ιδιοκτήτη
– υλοποίηση κατεδαφίσεων και απομάκρυνση των οικοδομικών αποβλήτων.
– μηνιαία δημοσίευση καταλόγου υλοποιημένων κατεδαφίσεων.
– ανάληψη όλων των “δύσκολων” κατεδαφίσεων ανά τη χώρα αποκλειστικά από την ΕΥΕΚΑ (περιπτώσεις που η εντοπιότητα ή άλλες ενδεχόμενες πιέσεις θα δημιουργήσουν αναστολές στις τοπικές Υπηρεσίες) με απόλυτη εχεμύθεια.

Τα κριτήρια ιεράρχησης που τέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
– Αμετάκλητες πράξεις κατεδάφισης (πληρότητα φακέλου)
– Βαρύτητα επιπτώσεων στο Φυσικό Περιβάλλον (Natura, RAMSAR, Εθνικά Πάρκα, διάβρωση ακτών κλπ)
– Βαρύτητα επιπτώσεων στο Οικιστικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον
– Βαρύτητα επιπτώσεων στην Οικονομία και Ανάπτυξη της περιοχής
– Βαρύτητα επιπτώσεων στο Κοινό περί Δικαίου Αίσθημα
– Ομαδοποίηση κατά περιοχές ανάλογα με την πυκνότητα των αυθαιρέτων.
– Επεμβάσεις κατεδάφισης σε συνδυασμό με προγραμματισμένα έργα αναπλάσεων ή ανάδειξης περιοχών.
– Προβεβλημένα ημιτελή κτίσματα που προσβάλλουν το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον και λειτουργούν ως “αρνητικά τοπόσημα” (μεγάλου μεγέθους “κουφάρι” σε παραλία ή πάνω σε σημαντική τουριστική διαδρομή)
– Ακατοίκητα κτίρια σε πυρήνα δάσους-δρυμού

Τέλος, για τη συγκέντρωση των τελεσίδικων πράξεων κατεδάφιση με σκοπό και τη σύνταξη των μηνιαίων σχεδίων κατεδάφισης η ΕΥΕΚΑ συνέταξε και πρότεινε τη συμπλήρωση σχετικού πίνακα, τον οποίο και διαβίβασε στις αρμόδιες υπηρεσίες.

error: Content is protected !!