Επιλογή Σελίδας

Στο ποσό των 108.518.835 ευρώ ανήλθε η αξία των δανείων που δόθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης που διαβιβάστηκε στη Βουλή ως απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Νίκου Νικολόπουλου.

Όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία του υπουργείου, μέχρι τις 21.10.2011 για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών η αξία των δανείων ανήλθε σε 108.518.835,32 ευρώ, η αξία των εγγυήσεων ανήλθε σε 86.815.068,26 ευρώ. Ο αριθμός των δανείων ανήλθε σε 1.678 και ο μέσος όρος κάθε δανείου ήταν 64.671,53 ευρώ. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, για το πρόγραμμα της κάλυψης αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων ένταξης έως και την 31.12.2012.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο για το πρόγραμμα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ που υλοποιείται από τον Μάιο του 2010 και αφορά τη χορήγηση δανείων για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, χορηγήθηκαν δάνεια που η αξία τους ανέρχεται σε 6.890.149,02 ευρώ. Η αξία των εγγυήσεων ανήλθε σε 5.512.119,22 ευρώ.

error: Content is protected !!