Επιλογή Σελίδας
Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Pike Research, η επιφάνεια των κτιρίων που θα κατασκευαστεί -σε παγκόσμιο επίπεδο- από το 2012 έως το 2021, θα αυξηθεί από 145 δισ. τ.μ. (το 2012) σε 182,5 δισ. τετραγωνικά μέτρα (το 2021).

Η αύξηση αυτή είναι της τάξεως του 25% και αφορά στο παγκόσμιο απόθεμα ακινήτων, τόσο κατοικιών όσο κι επαγγελματικών κτιρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 145 δισ. τ.μ. που ήταν το κτιριακό απόθεμα στα τέλη του 2011, τα 3/4 δηλαδή το 75% αφορούσε κατοικίες, ενώ ο ρυθμός αύξησης αναμένεται να είναι ο ίδιος όσον αφορά τόσο στην οικιστική ανάπτυξη όσο και στα επαγγελματικά κτίρια (κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, βιομηχανικά κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία, αποθήκες και εστιατόρια).

Η μεγαλύτερη ανάπτυξη στην οικοδόμηση, θα προέλθει από τις χώρες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (47% κατά την εξεταζόμενη περίοδο) ενώ αντίθετα το απόθεμα των κατοικιών, αναμένεται να μειωθεί στις ΗΠΑ, κατά σχεδόν 360 εκατομμύρια τ.μ. έως το τέλος του 2021.

error: Content is protected !!