Επιλογή Σελίδας

Ένα ακόμα έργο ανάπλασης του συνολικού χώρου της «Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά» προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ προχωράει σε άμεση υλοποίηση. 

Πρόκειται για το έργο «Πάρκο και Πλατεία μεταξύ Δραπετσώνας και Λιμένος»,  του οποίου τα τεύχη διακήρυξης ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Το έργο αυτό αφορά χώρο 20.000 τ.μ. ακριβώς δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο των Ηετιώνιων Πυλών, οποίος πριν από 15 χρόνια είχε παραχωρηθεί στον Δήμο Δραπετσώνας, χωρίς ποτέ όμως να διαμορφωθεί σε ενεργό πάρκο.

Για το έργο αυτό είχαν προηγηθεί προμελέτες από τον πρώην Δήμο Δραπετσώνας και στη συνέχεια από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. στα πλαίσια του έργου της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά. Το έργο αυτό αποτελεί τμήμα του επενδυτικού προγράμματος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και εντάχθηκε στο πρόσφατο Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Το νέο πάρκο θα είναι έτοιμο να παραδοθεί σε χρήση το 2013. Μετά την ολοκλήρωση του θα παραδοθεί εκ νέου στο Δήμο Δραπετσώνας-Κερατσινίου με μακροχρόνια παράταση της υπάρχουσας σύμβασης παραχώρησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το έργο αυτό, μαζί με την ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου και τη δημιουργία Μουσείου, Πάρκου και υπογείου γκαράζ στον ευρύτερο χώρο της Πολιτιστικής Ακτής, θα δημιουργήσει νέο πόλο ανάπαυσης και πολιτισμού για τους κατοίκους της Δραπετσώνας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ενέκρινε επίσης το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Πολιτιστική Ακτή Πειραιά, το οποίο έχει επίσης εγκρίνει και η Περιφέρεια Αττικής. Ήδη τρία από τα έργα της Πολιτιστικής Ακτής, η οποία σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο εκτελούμενο έργο του Πειραιά, βρίσκονται σε διαδικασία εκτέλεσης. Τα έργα αυτά είναι :

α) Μετατροπή του παλαιού SILO σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων,

β) Πάρκο Δραπετσώνας και

γ) Μετατροπή των δύο Αποθηκών στην Ηετιώνια Ακτή σε Θεματικά Πάρκα.

error: Content is protected !!