Επιλογή Σελίδας

Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα https://e-adeia.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα προ-αγοράς υπηρεσιών εκπόνησης μελετών της ομόρρυθμου μελετητικής εταιρείας με την επωνυμία «E-ADEIA.GR Ο.Ε.», οδός Ιπποκράτους 167, ΤΚ 11472, Αθήνα. Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος του www.e-adeia.gr  σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά και αποκλειστικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.e-adeia.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. Όροι

Η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα τεθούν σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει. Ελέγχετε τους Όρους Χρήσης που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο τακτικά, ώστε να έχετε γνώση όλων των όρων που διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα, υλικά, υπηρεσίες ή πληροφορίες που περιέχονται ή διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή σε συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του δικτυακού τόπου. Οι ειδικοί αυτοί όροι ενδέχεται να συμπληρώνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή, όπου και μόνο όταν το περιεχόμενο ή ο σκοπός των ειδικών όρων δεν συμπίπτει με τους όρους που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι ειδικοί όροι θα αντικαθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 2.  Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα (μελέτες)

H «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.e-adeia.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών και προϋποθέσεων  που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε υπηρεσία που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.», υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Κάθε άλλο περιεχόμενο ή πληροφορία παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται» και η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων απεριόριστων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό μη παραβίασης είτε ως προς τη λειτουργία  του δικτυακού τόπου είτε ως προς το περιεχόμενο.

 3. Περιορισμός ευθύνης

Η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους (βλ. παρ. 4 – Πνευματικά δικαιώματα). Η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων μελετών και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επίσης, ο παρών διαδικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους με άλλους διαδικτυακούς τόπους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.». H «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» δεν φέρει ευθύνη κατ’ οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο των άλλων διαδικτυακών τόπων. Η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για διευκόλυνση του χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η ύπαρξη οποιουδήποτε συνδέσμου με διαδικτυακούς τόπους δεν συνεπάγεται την υποστήριξη της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» προς το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων.

Σε καμία περίπτωση η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» δεν έχει ευθύνη για αποζημίωση άμεση ή έμμεση, παρεπόμενη, ηθική, εύλογη ή για διαφυγόντα κέρδη, (συμπεριλαμβανομένης, απεριόριστα, της αποζημίωσης για ζημιά επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβατική, εσόδων, στοιχείων, πληροφοριών ή για διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας), που προκαλείται από, προκύπτει από ή έχει σχέση με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του δικτυακού τόπου www.e-adeia.gr ή του περιεχομένου του, ακόμα και εάν η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα ζημιάς. Οποιαδήποτε αγωγή κατά της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» που αφορά σε ή έχει σχέση με τον δικτυακό τόπο www.e-adeia.gr πρέπει να εγερθεί και να κοινοποιηθεί στην «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» γραπτώς, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γέννεσης της βάσης της αγωγής.

 4. Πνευματικά δικαιώματα

Η ιστοσελίδα www.e-adeia.gr αποτελεί επίσημο διαδικτυακό τόπο της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.». Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την «E-ADEIA.GR Ο.Ε.», συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» ή/και του www.e-adeia.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες www.e-adeia.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 5. Υποχρεώσεις χρηστών – πελατών

Οι χρήστες των ιστοσελίδων www.e-adeia.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 6. Ασφάλεια – απόρρητο συναλλαγών

H «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει τόσο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – πελατών όσο και τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα από τον δικτυακό τόπο www.e-adeia.gr. Γι’ αυτό, όλες οι πληρωμές γίνονται μέσω της εταιρείας πληρωμών Braintree (https://www.braintreepayments.com), ή της Viva Payments Services S.A. (https://www.vivawallet.com), οι οποίες εγγυόνται την ασφάλεια των συναλλαγών σας, με την εταιρεία «E-ADEIA.GR Ο.Ε.». Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα να πληρώσει κάνοντας χρήση της πιστωτικής του κάρτας. Η κρυπτογράφηση που χρησιμοποιεί ο δικτυακός τόπος www.e-adeia.gr, είναι της εταιρείας AlphaSSL.

Σε όποιο σημείο του δικτυακού τόπου απαιτείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο & φορολογικά στοιχεία),  υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 256 bit. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται παρακράτηση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας από τον δικτυακό τόπο www.e-adeia.gr. Όλες οι πληρωμές γίνονται μέσω της εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών Braintree ή της Viva Payments Services S.A, μέσω του δικτυακού τόπου του www.e-adeia.gr. Για την ολοκλήρωση των συναλλαγών ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να αποδεχτεί και τους όρους χρήσης της Braintree και της Viva Payments Services S.A.

Τα προσωπικά στοιχεία των πελατών τα οποία λαμβάνει η εταιρεία «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» είναι μόνο ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο & φορολογικά στοιχεία του πελάτη. Αυτά διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μόνο για λόγους τιμολόγησης, αποστολής παραγγελιών, αναζήτησης διευκρινίσεων ή αποστολής ενημερώσεων από την εταιρεία «E-ADEIA.GR Ο.Ε.». Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνουμε ούτε διαχειριζόμαστε απόρρητα στοιχεία πιστωτικών καρτών. Κανένας ιδιοκτήτης της εταιρείας «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» αλλά και κανένας από τους υπάλληλους αυτής δεν έχει πρόσβαση στα απόρρητα στοιχεία πιστωτικών καρτών των πελατών.

Η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

 7. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.e-adeia.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα, για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.e-adeia.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, επικοινωνίας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στο παρακάτω σύνδεσμο https://e-adeia.gr/contact/. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 8. Παραγγελία & αγορά υπηρεσιών

Στον δικτυακό τόπο του www.e-adeia.gr προσφέρονται υπηρεσίες εκπόνησης μελετών, διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων και αυτοψιών με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) κτιρίων ή/και βεβαιώσεων νομιμότητας ιδιοκτησιών, ή ακόμα αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών, μελετών ανακαίνισης και γενικά μελετών μηχανικού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ των τιμών που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο www.e-adeia.gr είναι η προσκόμιση των στοιχείων ιδιοκτήτη και ακινήτου που απαιτούνται για την έκδοση του Π.Ε.Α. ή της βεβαίωσης μηχανικού και αναγράφονται αναλυτικά σε κάθε μία από τις επιλεγμένες υπηρεσίες ή στην ενότητα “Περιοχές & προϋποθέσεις”. Μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της έκδοσης Π.Ε.Α. και θέτει τη διαδικασία σε κατάσταση αναμονής έως ότου προσκομιστούν τα δικαιολογητικά. Τυχόν αναζήτηση εγγράφων, σχεδίων, στοιχείων οικοδομικών αδειών ή συμβολαίων από μηχανικούς της εταιρείας μας, δεν περιλαμβάνεται στις αναγραφόμενες τιμές και παρέχεται με επιπλέον χρέωση. Στην ίδια ενότητα, “Περιοχές & προϋποθέσεις”, περιγράφονται αναλυτικά οι περιοχές για τις οποίες ισχύουν οι αναγραφόμενες τιμές. Σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Α. σε περιοχή που δεν καλύπτεται από το δίκτυο μηχανικών της εταιρείας, θα υπάρχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις στην τελική τιμή.

 9. Υπαναχώρηση Αγοράς – Επιστροφή μελετών

Έχετε δικαίωμα να μην προχωρήσετε στην αγορά επιλεγμένων υπηρεσιών εφόσον αλλάξατε γνώμη μόνο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής και εφόσον δεν έχει γίνει αυτοψία στο ακίνητό σας, μπορείτε να υπαναχωρήσετε της αγοράς στέλνοντας, εντός δώδεκα (12) ωρών από την υποβολή της παραγγελίας στον δικτυακό τόπο www.e-adeia.gr,  e-mail στην διεύθυνση info@e-adeia.gr και εξηγώντας το λόγο που θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία, Τότε επιβαρύνεστε με τραπεζικά έξοδα ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει, περίπου 10% του ποσού που έχετε καταβάλει.

Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης της παραγγελίας σας εφόσον έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ακίνητο. Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές επιστροφές Π.Ε.Α. ή βεβαιώσεων μηχανικού ή αρχιτεκτονικών και άλλων μελετών από τη στιγμή που τα έχετε παραλάβει είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε οπτικό – μαγνητικό μέσο.

Δεν έχετε δικαίωμα επιστροφής των Π.Ε.Α, των βεβαιώσεων μηχανικού και των μελετών, εφόσον παραγγείλατε την υπηρεσία από τον δικτυακό τόπο www.e-adeia.gr, εξαιτίας του ότι  η ετεροχρονισμένη χρήση τους δεν καλύπτει κανονισμούς ή νόμους του κράτους που τροποποιήθηκαν στο διάστημα αυτό. Η  «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» δεν υποχρεούται να ενημερώνει τα Π.Ε.Α, τις βεβαιώσεις μηχανικού και τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί και ήδη έχουν αγοραστεί και χρησιμοποιηθεί, με τις αλλαγές στους κανονισμούς ή νόμους του κράτους χωρίς να υπάρχει χρέωση.

 10. Τρόποι πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής που διατίθενται είναι οι εξής:

  • Χρήση πιστωτικής κάρτας: Κατά τη διαδικασία παραγγελίας σας μέσω του δικτυακού τόπου όταν οριστικοποιήσετε την αγορά σας, καταχωρείτε τα στοιχεία τις πιστωτικής κάρτας σας στο ασφαλές περιβάλλον της εταιρείας πληρωμών Braintree ή Viva Payments Services S.A, όπου και ολοκληρώνετε τη διαδικασία πληρωμής. Μόλις επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να ορίσουμε την αυτοψία στο ακίνητο.
  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Εφόσον δεν θέλετε να προβείτε σε ηλεκτρονική παραγγελία, μπορείτε να κάνετε κατάθεση του ποσού σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς τραπεζών της εταιρείας «E-ADEIA.GR Ο.Ε.» αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με κάποιον εκπρόσωπο της εταιρείας στο 211 800 8088.

Εθνική Τράπεζα Ελλάδας: 817/440161-14

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης πρέπει να στείλετε με fax στο 211 800 8089 το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής. Μόλις επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να ορίσουμε την αυτοψία στο ακίνητο.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές στον δικτυακό τόπο www.e-adeia.gr περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και για κάθε αγορά εκδίδεται υποχρεωτικά νόμιμο παραστατικό αγοράς.

 11. Παράδοση μελετών – Έξοδα αποστολής – Καθυστερήσεις

Για κάθε παραγγελία που ολοκληρώνεται (έκδοση βεβαίωσης, μελέτη ή Π.Ε.Α.), ενημερώνεστε άμεσα για τον χρόνο παράδοσης με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Τα έξοδα αποστολής των μελετών εντός Ελλάδας δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Τα έξοδα αποστολής περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς της κάθε μελέτης. Για αποστολές μελετών εκτός της Ελλάδας υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση.

Καθυστέρηση στην παραλαβή μιας βεβαίωσης, μιας μελέτης ή ενός Π.Ε.Α. μπορεί να υπάρξει στην περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες ή μελέτες ή εύρεση από εμάς εγγράφων και δικαιολογητικών. Επίσης, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση μελετών σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας. Τέλος, σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας) επειδή λ.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

 12. Ενημερωτικά e-mail (Newsletters)

Το www.e-adeia.gr ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email. To www.e-adeia.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Βάλτε τη διεύθυνση αποστολής του www.e-adeia.gr, news@e-adeia.gr στην ασφαλή λίστα σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της εταιρείας «E-ADEIA.GR Ο.Ε.», μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου. Το www.e-adeia.gr χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση των παραληπτών των newsletter. Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας. Η ενημέρωση από την εταιρεία «E-ADEIA.GR Ο.Ε.», γίνεται για όσο χρόνο επιθυμείτε.

error: Content is protected !!