Επιλογή Σελίδας

Συγκεκριμένα, στις περιοχές αμιγούς κατοικίας επιτρέπονται να δημιουργηθούν μόνο εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων όπως παντοπωλεία, φαρμακεία κτλ.

Στις περιοχές γενικής κατοικίας όσο και κατά μείζονα λόγο στις περιοχές αμιγούς κατοικίας δεν επιτρέπονται υπεραγορές, πολυκαταστήματα κτλ.

error: Content is protected !!