Επιλογή Σελίδας
Μόνιμο φόρο πολυτελούς διαβίωσης σε πισίνες, σκάφη αναψυχής, αυτοκίνητα πάνω από 1.929 κυβικά εκατοστά, αεροσκάφη, επιβάλει η κυβέρνηση με ρυθμίσεις που ενσωματώθηκαν στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου οι οποίες θα ψηφιστούν τη Δευτέρα από τη Βουλή. Ειδικότερα με το πολυνομοσχέδιο επανέρχεται ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης και επιβάλλεται από το 2014.

Τα παραπάνω θα εφαρμοστούν: 

1. Στα ΙΧ με κινητήρες από 1.929 κυβικά εκατοστά και άνω. Για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κυβικά ο φόρος ανέρχεται στο 5% της αντικειμενικής δαπάνης (τεκμήριο διαβίωσης). Για τα αυτοκίνητα από 2.501 κυβικά και άνω ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του τεκμηρίου διαβίωσης. Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Ο νέος φόρος αφορά περίπου 100.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και το κράτος εκτιμά πως θα εισπράξει 68 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, την τελευταία 5ετία (2008-2012) έχουν διατεθεί περίπου 82.000 καινούρια αυτοκίνητα με κινητήρες άνω των 1.929 κ.εκ. ενώ αν προστεθούν και εκείνα που έχουν ταξινομηθεί από την 1-1-2003 έως και τα τέλη του 2007 τότε ο συνολικός αριθμός τους ξεπερνά τις 180.000 αυτοκίνητα. Ωστόσο τα πολύ υψηλά τέλη κυκλοφορίας αλλά και τα τεκμήρια διαβίωσης έχουν οδηγήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες στην κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας.

Πάντως οι μεγαλύτεροι χαμένοι από το νέο φόρο πολυτελείας είναι εκείνοι που απέκτησαν το νέο τους ΙΧ μετά την 1/11/2010 καθώς τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται βάσει των ρύπων ενώ τα τεκμήρια είναι ιδιαίτερα υψηλά. Ειδικότερα πάρα πολλά 2λιτρα αυτοκίνητα κατέβαλλαν για τέλη κυκλοφορίας έως και 151 ευρώ εξαιτίας των χαμηλών εκπομπών ρύπων. Πλέον με το νέο φόρο θα καταβάλλουν επιπλέον 440 ευρώ κάθε χρόνο. Αντίστοιχα κάποιος που απέκτησε ένα 3λίτρο αυτοκίνητο με ετήσια τέλη κάτω των 300 ευρώ θα επιβαρυνθεί με 1.780 ευρώ κάθε χρόνο.

2. Στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Ο φόρος θα επιβάλλεται με συντελεστή 10% επί των προβλεπόμενων ποσών των τεκμηρίων διαβίωσης. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από την επιβολή του φόρου πολυτελείας εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου, ταχύπλοα ή μη ολικού μήκους μέχρι 6 μέτρα.

3. Στις πισίνες εσωτερικές και εξωτερικές. Ο φόρος θα επιβάλλεται με συντελεστή 10% επί του ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης.

4. Στα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα. Ο φόρος πολυτελείας υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης.

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός με τους φόρους, ωστόσο, δε σταματά εκεί καθώς το υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει επιβάλλει έκτακτη εισφορά σε ναυλομεσιτικές εταιρίες και πρόσθετους φόρους θα πληρώσουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τους ελέγχους που θα διενεργεί εφόσον διαπιστώνει μη έκδοση αποδείξεων, τιμολογίων ή εντοπίζει πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Η έκτακτη εισφορά από 6% έως 10% για τα έτη 2012-2015 επιβάλλεται στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήπoτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με την εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας.

error: Content is protected !!