Επιλογή Σελίδας

Στον Άξονα Προτεραιότητας «01 – Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη στάσεων με Φωτιστικά Σώματα τροφοδοτούμενα από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία των Αστικών γραμμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Η πρόταση που κατατέθηκε από το Δήμο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων, με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε στάσεις της αστικής συγκοινωνίας.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έχει θέσει ως στόχο να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην ευρύτερη περιοχή που κινούνται.

Για το λόγο αυτό έχει πρόθεση να δημιουργήσει πρότυπες στάσεις, που θα είναι αναγνωρίσιμες από απόσταση και θα έχουν τα απαραίτητα διακριτικά των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που θα τις χρησιμοποιούν.

Οι ενεργειακές ανάγκες της κάθε στάσης θα καλύπτονται από κατάλληλο φωτοβολταϊκό σύστημα που θα τροφοδοτεί με ενέργεια μπαταρίες, οι οποίες θα παρέχουν συνεχές ρεύμα που θα απαιτείται από την κάθε στάση. Το σύνολο των στάσεων, που θα αναπτυχθούν, ανέρχονται σε 58 . Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 103.000 ευρώ και η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος, Μανόλης Μαργαρίτης, αναφέρει: «Άλλο ένα έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Ένα έργο που δείχνει την πρόθεση και την προσπάθειά μας για ανάπτυξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Είμαστε κοντά στο δημότη και αγωνιζόμαστε καθημερινά για την εξυπηρέτησή του. Αν και διανύουμε χαλεπούς καιρούς, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες».

error: Content is protected !!