Επιλογή Σελίδας
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους “αδειάζει” τις αναγνωρίσεις του Διεπιστημονικού οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.

Νέο πρόβλημα φαίνεται πως δημιουργείται στον χώρο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης από την γνωμοδότηση σχετικά με την ισοτίμηση τίτλων σπουδών που χορηγούνται από κολέγια, αναφέρει η εφημερίδα “Δημοκρατία”. 
 
Το ΝΣΚ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα σχετικά με τα πτυχία που απονέμονται από τα κολέγια λέγοντας χαρακτηριστικά σε σχετικό ερώτημα του ΔΟΑΤΑΠ πως:”Δεν δύναται ο ΔΟΑΤΑΠ να χορηγήσει ισοτιμία και αντιστοιχία σε τίτλο σπουδών που αποκτήθηκε μετά από μερική ή ολική φοίτηση σε ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα με τη μορφή του Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών ή του Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης”.
 
Σημειώνεται πως με εγκύκλιο που είχε εκδώσει το υπουργείο Παιδείας πριν από περίπου ένα χρόνο, όριζε ότι “οι εκδοθέντες από τα κολέγια τίτλοι σπουδών είναι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί αν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος-μέλος καταγωγής του τίτλου”.
 
Την τελική απόφαση για το αν θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, καλείται τώρα να λάβει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Πάντως ακόμα και αν υιοθετηθεί δεν σημαίνει ότι οι απόφοιτοι των κολεγίων θα χάσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα αλλά θα στερούνται των δικαιωμάτων που έχουν οι απόφοιτοι ΑΕΙ. 

error: Content is protected !!