Επιλογή Σελίδας


Κίνητρα φορολογικά, προκειμένου να αποκατασταθούν κτίρια στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή Γεράνι και Μεταξουργείο, προβλέπονται στο σχέδιο νόμου για τις νέες οικοδομικές άδειες.

Συγκεκριμένα… για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στο Γεράνι (ορίζεται από τις οδούς Πειραιώς, Επικούρου, Ευρυπίδου, Αθηνάς) και στο Μεταξουργείου εκπίπτει:
 
α) ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού ακινήτου με χρήση κατοικίας και κόστους έργων ύψους έως 600 ευρώ/τ.μ. Η έκπτωση είναι δυνατόν να ισχύσει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και κατά ανώτατό όριο για χρονικό διάστημα 10 ετών.

β) ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού ακινήτου με χρήση γραφείου σε όροφο κτιρίου εκτός του ισογείου και κόστους έργων ύψους μέχρι 500 ευρώ/τ.μ. Η έκπτωση φόρου είναι δυνατόν να ισχύσει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστημα 10 ετών.
γ) ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυχρονισμού του ισογείου ακινήτου με χρήση του τριτογενούς τομέα και κόστους έργων έως 300 ευρώ/τ.μ. Η έκπτωση φόρου είναι δυνατόν να ισχύσει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστημα 10 ετών. 
δ) ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης των όψεων και των κοινοχρήστων χώρων οικοδομής στην οποία συστάθηκε οριζόντια ιδιοκτησία και κόστους έργων ύψους έως 100 ευρώ/τ.μ. το οποίο επιμερίζεται ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας της κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η έκτπωση φόρου είναι δυνατόν να ισχύσει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστημα 10 ετών.

Απαιραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των πιο πάνω μειώσεων είναι η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του ακινήτου να υλοποιηθεί μέχρι 31-12-2014.

Σε περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων, εκπίπτει από τους ιδιοκτήτες από ιδιοκτήτες ποσό ίσο με τη δαπάνη αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού αυτού και κόστους έργων ύψους μέχρι 2000 ευρώ/τ.μ.

Ανάλογα κίνητρα δίνονται και για μισθώσεις ακινήτων.

Συγκεκριμένα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στο Μεταξουργείο (ορίζεται από τις οδούς Κωνσταντινουπόλεων, Αχιλλεώς, Αγίου Κωνσταντίνου, Πειραιώς, Ιερά Οδός εκπίπτει κατά περίπτωση:

α) ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού ακινήτου με χρήση κατοικίας και κόστους έργων ύψους έως 600 ευρώ/τ.μ. Η έκπτωση είναι δυνατόν να ισχύσει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και κατά ανώτατό όριο για χρονικό διάστημα 10 ετών.
β) ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού ακινήτου με χρήση γραφείου σε όροφο κτιρίου εκτός του ισογείου και κόστους έργων ύψους μέχρι 300 ευρώ/τ.μ. Η έκπτωση φόρου είναι δυνατόν να ισχύσει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστημα 10 ετών.
γ) ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυχρονισμού του ισογείου ακινήτου με χρήση του τριτογενούς τομέα και κόστους έργων έως 300 ευρώ/τ.μ. Η έκπτωση φόρου είναι δυνατόν να ισχύσει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστημα 10 ετών. 
δ) ποσό ίσο με το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης των όψεων και των κοινοχρήστων χώρων οικοδομής στην οποία συστάθηκε οριζόντια ιδιοκτησία και κόστους έργων ύψους έως 100 ευρώ/τ.μ. το οποίο επιμερίζεται ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας της κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η έκτπωση φόρου είναι δυνατόν να ισχύσει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστημα 10 ετών.

Απαιραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των πιο πάνω μειώσεων είναι η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του ακινήτου να υλοποιηθεί μέχρι 31-12-2014.

Σε περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων, εκπίπτει από τους ιδιοκτήτες από ιδιοκτήτες ποσό ίσο με τη δαπάνη αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού αυτού και κόστους έργων ύψους μέχρι 2000 ευρώ/τ.μ.

Ανάλογα κίνητρα δίνονται και για μισθώσεις ακινήτων.

Επιπλέον σε συμβάσεις αγοράς ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επι ακινήτων που βρίσκονται και στις δύο περιοχές, επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων με συντελεστή 3% επί της αντικειμενικής τους αξίας ή επί του τυχόν δηλωθέντος τιμήματος.

error: Content is protected !!