Επιλογή Σελίδας
Το ΥΠΕΚΑ απέστειλε προς τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣΧ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Επικράτειας, έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος με υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης.

Δείτε παρακάτω όλα τα έγγραφα και τα υποδείγματα:

Δείτε το 2667/17-1-2013 έγγραφο ΔΟΚΚ

Έγγραφο οικ.131/10-1-2013 Γενικού Γραμματέα Χ.Α.Π.

Υπόδειγμα Διαγράμματος Δόμησης

Υπόδειγμα τοπογραφικού διαγράμματος εντός σχεδίου

Υπόδειγμα τοπογραφικού διαγράμματος εκτός σχεδίου

Περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος εντός σχεδίου

Περιεχόμενα τοπογραφικού διαγράμματος εκτός σχεδίου

error: Content is protected !!