Επιλογή Σελίδας
Δεν υφίσταται θέμα καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ για εργασίες σε αυθαίρετα που τακτοποιήθηκαν, δήλωσαν χθες παράγοντες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παραπέμποντας στον νόμο 4014/2011 για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφο 22 του νόμου 4014, αναφέρεται ότι “Για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιαδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη”. Δηλαδή τα αυθαίρετα που τακτοποιούνται, εξαιρούνται από αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις.

Το νέο θέμα με το ΙΚΑ προέκυψε καθώς, το Ίδρυμα με εγκύκλιό του ζητά από τις υπηρεσίες του να αγνοήσουν το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, διεκδικώντας ασφαλιστικές εισφορές για κτίσματα για τα οποία έχουν πιστοποιηθεί παραβάσεις μέχρι τις 21/9/2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου για τα αυθαίρετα σε ΦΕΚ).

Συγκεκριμένα το ΙΚΑ αναφέρει ότι “δεν είναι δυνατή η εξαίρεσή τους (των υπόχρεων) από την καταβολή και εξόφληση αυτών (των εισφορών), καθώς πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν βεβαιωθεί και καταλογιστεί πριν από τη θέση σε ισχύ του νόμου 4014/2011”.

Όλα τα ανωτέρω, προκαλούν σύγχυση στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων. Σύμφωνα με την εφημερίδα ”ΤΑ ΝΕΑ” “πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος δηλώνουν ότι “το θέμα έχει διευθετηθεί νομικά και δεν τίθεται ζήτημα πληρωμής αυτών των εισφορών”. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (TEE) Χρήστος Σπίρτζης υποστηρίζει ότι “το υπουργείο Εργασίας προσπαθεί με στρεβλό τρόπο να καλύψει τις απώλειες από το κούρεμα των ασφαλιστικών ταμείων”“.

error: Content is protected !!