Επιλογή Σελίδας
Ανακοίνωση εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ σχετικά όπως αναφέρει με δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία αποδίδονται στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, κατά την εκδήλωση του ΥΠΕΚΑ “Οι Επιθεωρητές επί το εργον”, υποτιθέμενες “καταγγελίες” για μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Τα δημοσιεύματα όπως αναφέρει “φέρονται να κάνουν λόγο για αποστολή ψεύτικων στοιχείων σε σχέση με τους ΧΑΔΑ στην ΕΕ, να χαρακτηρίζουν αναξιόπιστη τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΧΥΤΑ Γραμματικού, και για μη υπογραφή προστίμων”. Για τις καταγγελίες το ΥΠΕΚΑ δηλώνει τα εξής:

Α. ΧΑΔΑ

Σε απάντηση των ισχυρισμών σχετικά με την αποστολή από το ΥΠΕΚΑ ανακριβών στοιχείων για τους ΧΑΔΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνουμε ότι για την εξάλειψη των ΧΑΔΑ το ΥΠΕΚΑ ακολουθεί ένα πρόγραμμα δράσης, συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελούν οι αυτοψίες των επιθεωρητών περιβάλλοντος, οι οποίοι έχουν επωμισθεί σε μεγάλο βαθμό το βάρος της απογραφής, της πιστοποίησης της κατάστασης των ΧΑΔΑ και του ελέγχου της παραβατικής συμπεριφοράς.

Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Υπουργείο είναι συστηματική, ακριβής και πλήρης, ενώ αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ, χάρτης και αναλυτικά στοιχεία των ενεργών ΧΑΔΑ, όπως ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος αντιλαμβάνεται πλήρως ότι η παύση της παραβατικής συμπεριφοράς στη διάθεση των απορριμμάτων είναι διαδικασία επίπονη που απαιτεί συστηματική παρακολούθηση και έλεγχο, και κυρίως, αλλαγή νοοτροπίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Κατά τη γνώμη μας, ο πλουραλισμός πληροφοριών και απόψεων που δημιουργούν σύγχυση και παραπληροφόρηση δεν αποτελεί κίνητρο προς την κατεύθυνση της πάταξης του φαινομένου.

Β. ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Σε απάντηση των ισχυρισμών σχετικά με την ποιότητα των αδειοδοτήσεων του ΧΥΤΑ Γραμματικού επισημαίνουμε κατ΄ αρχάς ότι η νομιμότητα της χωροθέτησης, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των διοικητικών πράξεων για την εκτέλεση του έργου έχει κριθεί θετικά και αμετάκλητα από το ΣτΕ, με την πιο πρόσφατη απόφαση μέσα στο 2012.

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς ότι δεν εισακούονται οι επιθεωρητές περιβάλλοντος ενημερώνουμε ότι δεδομένων των αναφορών στην έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος, οι οποίοι διεξήγαγαν έλεγχο κατόπιν καταγγελιών από κατοίκους της περιοχής, και η οποία βασίστηκε, ως προς το τεχνικό της σκέλος και το θέμα της χωροθέτησης, σε τεχνικό υπόμνημα του τομέα Οικονομικής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών που προσκόμισαν οι καταγγέλλοντες, το Υπουργείο προέτρεψε την Περιφέρεια Αττικής για τη διενέργεια τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης. Τα αποτελέσματα της εμπειρογνωμοσύνης του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ δεν υποστηρίζουν τα επιχειρήματα των καταγγελλόντων. 

Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι η υπόθεση της συνέχισης εκτέλεσης του έργου βρίσκεται στο δικαστήριο, συνεπώς το ΥΠΕΚΑ δεν θέλει να παρέμβει με περαιτέρω δηλώσεις στο έργο της δικαιοσύνης, όπως έχει γίνει το τελευταίο διάστημα από τα ΜΜΕ. 

Σε κάθε περίπτωση, η προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής του ΧΥΤΑ Γραμματικού δεν αποτελεί μια μονοδιάστατη υπόθεση -μονοπώλιο κάποιων, έναντι των οποίων απολογούνται οι υπόλοιποι- αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διατήρηση του συνολικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου, που εκτός από την καθεαυτό τεχνική προστασία της γεωμορφολογίας της περιοχής, περιλαμβάνει και παραμέτρους όπως η αναγκαιότητα ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ. ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Σε απάντηση των ισχυρισμών σχετικά με τη φερόμενη μη υπογραφή προστίμων προς επιχειρηματίες από τον πρ.Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, σας ενημερώνουμε ότι από τις 38 (και όχι 41) αποφάσεις προστίμων επιστράφηκαν επτά, ως εξής: 

– Τέσσερεις αποφάσεις, αφορούσαν ΟΤΑ α΄βαθμού, επιστράφηκαν για επανεξέταση λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την αυτοψία μέχρι την εισήγηση επιβολής προστίμου, ζητώντας να συνεκτιμηθεί η ύπαρξη μετά την αυτοψία των επιθεωρητών τυχόν μέτρων συμμόρφωσης των ελεγχομένων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, ούτως ώστε να μην επιβληθούν δυσανάλογα πρόστιμα για θεραπευθέντα ελαττώματα λειτουργίας, βάσει και των κριτηρίων του νόμου περί βαρύτητας  της πράξης, υποτροπής κλπ.

– Τρείς αποφάσεις, που αφορούσαν ένα δημόσιο νοσοκομείο και δύο – και όχι δέκα – επιχειρήσεις, επιστράφηκαν, προκειμένου να συνεκτιμηθούν από την ΕΓΕΠΕ οι εκκρεμούσες αντίστοιχες ενστάσεις/αιτήσεις θεραπείας και στη συνέχεια να επανυποβληθούν, τροποποιημένες ή μη αποφάσεις προστίμου. 

Υπογραμμίζεται ότι η επιτυχία των περιβαλλοντικών ελέγχων συνδέεται άρρηκτα με το θέμα της επιεικούς μεταχείρισης αυτών που συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία, με τον στόχο της αναλογικότητας και εξεύρεσης του ορθού μέτρου μεταξύ γενικής και ειδικής προληπτικής λειτουργίας της διοικητικής αυτής κύρωσης, ώστε να υπάρξει ανάλογη τιμωρία στους αυθαιρετούντες και όχι ισοπεδωτική αντιμετώπιση των ελεγχομένων, με εξουθενωτικά πρόστιμα και μάλιστα ικανό χρόνο μετά την αρχική παράβαση”.

error: Content is protected !!