Επιλογή Σελίδας
Το ΥΠΕΚΑ απαντώντας σε σχετικό έγγραφο (2181/3-9-2012) της ΥΔΟΜ Δ. Ξάνθης, γνωρίζει ότι η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας των οικοδομών (αρθ. 7 παρ. 12 του ν. 4030/11) θα γίνεται μετά τη θεώρηση της άδειας δόμησης σε κατάλληλο κενό σημείο της και θα αναφέρει κατα αναλογία της εγκυκλίου 61/85 του ΥΠΕΧΩΔΕ τα ακόλουθα:

“Θεωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 12 (ή 14) του Ν. 4030/11 για τη σύνδεση της οικοδομής (ή του τμήματος ….. της οικοδομής) με τα δίκτυα κοινής ωφελείας”. Ημερομηνία-Σφραγίδα της ΥΔΟΜ – Υπογραφή του αρμόδιου Υπαλλήλου.

Δείτε εδώ το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.

Έφη Σιαΐνη

e-adeia.gr

error: Content is protected !!