Επιλογή Σελίδας
Από την τοποθέτηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ στα πλαίσια της διημερίδας που οργάνωσε το ΤΕΕ για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση γίνεται αντιληπτό ότι η πρόθεση του ΥΠΕΚΑ είναι να ενισχύσει σε όλα τα επίπεδα τους ελέγχους, ώστε να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων κρατικών υπηρεσιών στα θέματα αρμοδιότητάς του.

Την επεξεργασία ενός νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα περιλαμβάνει και νέα εργαλεία δημόσιας πολιτικής, που θα διέπουν ολόκληρη την ελεγκτική λειτουργία και που θα κατατείνει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων από τις δραστηριότητες εκείνες, που προκαλούν επιπτώσεις στο περιβάλλον και αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά, ανακοίνωσε ο Μ. Κουρουζίδης Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ.

Ειδικότερα μιλώντας από το βήμα της διημερίδας του ΤΕΕ για τη διοικητική μεταρρύθμιση ο κ Κουρουζίδης τόνισε ότι κρίσιμα θέματα στον καθορισμό ενός νέου πλαισίου για την ελεγκτική λειτουργία είναι:

1. Η ελαχιστοποίηση του υποκειμενισμού στην εκτίμηση της παράβασης και κυρίως στον υπολογισμό του προστίμου. Άρα, απαιτείται η τυποποίηση των ελεγκτικών διαδικασιώνκαι των πρωτοκόλλων επιθεώρησης κι ελέγχου. Στο σκέλος του υπολογισμού του προστίμου χρησιμοποιούμε έναν αλγόριθμο τον οποίο σκοπεύουμε, μετά από έναν επανέλεγχο, επικαιροποίηση και κάποια τεστ, θα δημοσιοποιήσουμε και μέσα από δημόσια
διαβούλευση θα καταλήξουμε σε έναν νέο αλγόριθμο τον οποίο και θα κατοχυρώσουμενομοθετικά. Επομένως, πρωτόκολλο ελέγχου/επιθεώρησης: τυποποίηση των μεθόδων, των φάσεων, της ροής συνολικά, για κάθε τύπο επιθεώρησης, ελαχιστοποίηση της υποκειμενικής κρίσης στην βεβαίωση της παράβασης, στο σχέδιο συμμόρφωσης και στον καταλογισμό των προστίμων.

2. Η ανάπτυξη νέων εργαλείων προώθησης της συμμόρφωσης των παραβατών και των ενεχομένων σύμφωνα με τον ως άνω στόχο.

3. Ενιαίοι κανόνες σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, κοινός αλγόριθμος και τρόπος ελέγχου και επιβολής προστίμου από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίας, κεντρικές και περιφερειακές.

4. Η ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Προγραμματισμού ελέγχων και επιθεωρήσεων.

5. Η ανάπτυξη του θεσμού των (ιδιωτώνΠεριβαλλοντικών Ελεγκτών κατά τη λογική των ελεγκτών δόμησης.

6. Η διαφάνεια και η δημοσιότητα στους ελέγχους, τα ευρήματα των ελέγχων, τα μέτρα συμμόρφωσης που (θα) προτείνονται, τα πρόστιμα και η ίδια η συμμόρφωση, λειτουργούν ευεργετικά στην επίτευξη τους στόχου που είναι βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

7. Τακτικές αξιολογήσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών και των διατάξεων που αφορούν το έργο τους. Η λογική αυτή, επιδιώκουμε να επεκταθεί και στους άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς που εντάσσονται υπό την ομπρέλα της Ειδικής Γραμματείας: ενεργειακοί επιθεωρητέςελεγκτές δόμησηςκατεδαφίσεις αυθαιρέτων.

error: Content is protected !!