Επιλογή Σελίδας

Απίστευτο αλαλούμ επικρατεί με την εφαρμογή του νόμου -ισχύει από την 1η Μαρτίου- για τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, με τον οποίο οι πολεοδομίες βάζουν μόνον σφραγίδες, ενώ την ευθύνη για την εκπόνηση των μελετών έχουν αποκλειστικά οι ιδιώτες μηχανικοί, όπως και ιδιώτες, και οι “ελεγκτές δόμησης” θα πιστοποιούν αν το οικοδομικό έργο κατασκευάσθηκε σύμφωνα με τις μελέτες.

Με ημερομηνία 1η Μαρτίου σε εγκύκλιο της γενικής γραμματέως Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος αναφέρεται ότι εφεξής οι ελεγκτές δόμησης έχουν την αρμοδιότητα ελέγχου όλων των κατασκευών ύστερα από επώνυμη καταγγελία και ζητάει αναδρομικά από τις πολεοδομίες, οι οποίες τώρα έχουν μετονομαστεί σε υπηρεσίες δόμησης, μέχρι στις 29 Φεβρουαρίου να ελέγξουν τις καταγγελίες… με το παλιό σύστημα.

 Οι ελεγκτές δόμησης, όμως, δεν έχουν ακόμη συγκροτηθεί σε σώμα. Οι ενδιαφερόμενοι-ες, σύμφωνο με τη σχετική πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ, υποβάλλουν αιτήσεις από την In Μαρτίου, ενώ η εξεταστική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ελεγκτή από το TEE θα ξεκινήσει στις 12 Μαρτίου. Στις 28 Φεβρουαρίου άλλη εγκύκλιος, πάλι με την υπογραφή της γενικής γραμματέως M. Καλτσά… παρακαλεί τις πολεοδομίες “να θεωρούν τις οικοδομικές άδειες προσωρινής σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα και για διάστημα δύο μηνών, ήτοι έως την 2α Μαΐου 2012”. Ο νέος νόμος για τη σύνδεση νέων κτηρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας προβλέπει τελική αυτοψία από ελεγκτή δόμησης, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου κατασκευής κλπ.

error: Content is protected !!